Yazışma Örnekleri

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçesi örneği

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                             :  Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: …………..…) Adres VEKİLİ                              : DAVALI                             :  Adı ve Soyadı Adres DAVA KONUSU                :  Alacak ve iki haklı ihtar ile nedeni ile tahliye talebidir. AÇIKLAMALAR               : Müvekkilim, …………………………………………….. adresinde kain ve mülkiyeti kendisine ait olan taşınmazı davalı kiracı ile aralarında yapmış olduğu …/…/… tarihli ekli kirasözleşmesi ile kiraya vermiştir. [Ek-1 ...

Daha fazla oku»

Yeni iktisap nedeniyle tahliye davası dilekçesi örneği

……. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI :……. VEKİLİ :……. DAVALI :……. KONU : Yeni İktisap Nedeniyle Tahliye Talebidir. DAVA DEĞERİ : Bir yıllık Kira Bedeli ……. TL AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilim, davaya konu,  ……..İli …………İlçesi …………Mahallesi ……….pafta ……….parselde 12 no’da kayıtlı, ………Mahallesi …………. Caddesi …………Bakırköy/İST adresinde kain bağımsız bölümü ……… tarihinde satın almıştır. [Ek-1 Tapu Fotokopisi] 2-Davalı taraf, eski malik ……….. ...

Daha fazla oku»

Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle tazminat davası dilekçesi örneği

İSTANBUL (    )ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE  DAVACI          : VEKİLİ             : DAVALI          :   KONU               : Sözleşmenin haksız feshi nedeni ile müvekkilin uğramış olduğu ……… TL tutarındaki kar kaybının tahsili talebidir. AÇIKLAMALAR Müvekkil şirket ile davalı site yönetimi arasında, güvenlik hizmeti sağlanması hususunda, ……….. tarihli, ekte sunulan hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. [Ek-1 Hizmet Sözleşmesi] Hizmet sözleşmesinin …… Maddesinde taraflar, sözleşmenin süresini belirlenmiş olup, ...

Daha fazla oku»

Cari hesaba itirazın iptali dava dilekçesi örneği

İSTANBUL (  ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                      : VEKİLİ                       : Av. ADRES                       : DAVALI                      : VEKİLİ                       :  Av. ADRES                       : KONUSU                    : ….. İcra Müdürlüğü’nün 2014/……E. numaralı dosyasına vaki İTİRAZIN İPTALİ ile takibin devamına ve borçlunun %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi istemidir. DAVA DEĞERİ      : ……………… TL AÇIKLAMALAR        : Müvekkil şirket ile davalı ...

Daha fazla oku»

Dolandırıcılık – şikayet dilekçesi örneği

………………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA  MÜŞTEKİ           : ………………. ADRES                 :………………… VEKİLİ                : Av………. ŞÜPHELİLER     : 1- …………………….. (T.C. ………………………..)                                     2- …………………….. SUÇ                     : 1-Resmi Belgede Sahtecilik                       ...

Daha fazla oku»

Bilirkişiyi Adalet Komisyonu’na şikayet dilekçesi örneği

Adil yargılanma beklerken, bazen, mahkeme tarafından dosyanın tevdi edildiği bilirkişinin, hukuk mantığından uzak, zorlama yorumlarla karşı tarafı haklı çıkaracak, dolayısı ile sizi hak kaybına uğratacak şekilde rapor hazırlayıp dosyaya sunduğunu görürsünüz. Çoğu zaman da mahkemeler, “İtirazı olan temyiz eder” mantığıyla, onca iş yükü arasında gelen raporu okumaya dahi fırsat bulamayıp, raporun sonuç kısmına göre hüküm tesis ederler. Bilirkişilik, bu günlerde ...

Daha fazla oku»

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

CMK’nın 267 ve devamı maddeleri gereğince kararın öğrenilmesi tarihinden itibaren, 7 gün içinde tutuklama kararını veren hakimliğe ya da tutuklama kararı veren hakimliğe ulaştırılmak üzere bulunduğunuz yer Sulh Ceza Hakimliğine verilecek bir dilekçe ile tutukluluğa itiraz edilebilir.                                               ...

Daha fazla oku»

Adli sicil kaydının silinmesi için dilekçe örneği

ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ANKARA   ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİNİ İSTEYEN : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: …) Adres SİLİNMESİ İSTENİLEN CEZA : … Sulh Ceza Mahkemesinin Tarih ve E. K. …/… Sayılı Kararı ile almış olduğum cezanın silinmesi istemidir. AÇIKLAMALAR : 1- … Sulh Ceza Mahkemesinin Tarih ve E. …/… Sayılı dosyasın da yargılanarak mahkûm olmuştum. Adli Sicil ...

Daha fazla oku»

Alacağın temliki sözleşmesi örneği

ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ TEMLİK EDEN : …………………………. ADRES : ……………………………. VERGİ DAİRESİ : …………………. VERGİ NO : ………………………… TEMELLÜK EDEN : ……………………………. ADRES :…………………………. VERGİ DAİRESİ : VERGİ NO : MUHATAPLAR :1- ……………………………… 2-………………………………… KONU : Muhataplar (borçlular) nezdinde temlik eden (alacaklı) lehine doğmuş, …………….. İcra Müdürlüğü’nün …./ ….. E. ve …../…..E. sayılı icra dosya alacağının, tüm ferileriyle birlikte Temellük ...

Daha fazla oku»

Teminat ipoteği muacceliyet ihtarnamesi örneği

BAKIRKÖY ….. NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN :……………… VEKİLİ :…………………. MUHATAPLAR: 1- ……………… (T.C Kimlik No: ……………………) ………………………….. 2- …………………………………… KONU : Muacceliyet ihtarıdır. SAYIN MUHATAPLAR; Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile, ……………….nin, müvekkil şirkete, …………. İcra Müdürlüğü’nün ……………. E Sayılı dosyasından kaynaklanan ………… TL borcunuzu, iş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 iş günü içinde, ihtarnamenin tebliğ ...

Daha fazla oku»
eşya depolama
gaziosmanpaşa evden eve nakliyat
halkalı evden eve nakliyat
bahçelievler evden eve nakliyat
kağıthane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis taşımacılığı