Yazışma Örnekleri

Boşanma karşı dava dilekçesi örneği

  …………………. (    )  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE BİRLEŞTİRME TALEPLİDİR   DAVACI          :……………(T.C Kimlik No: ………………. ) VEKİLİ           :Av. ……….. DAVALI          :……………… KONUSU          ………..Aile Mahkemesi’nin 2015/…… E. Dosyası ile birleştirilmesine müteakip, Şiddetli geçimsizlik nedeni ile tarafların boşanmalarına, karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR Davalı eş, müvekkilimin aşırı kıskanç , müsrif, sinirli ve agresif bir yapısı olduğundan bahisle, müvekkil aleyhine ……..Aile Mahkemesi’nin 2015/…..E. ...

Daha fazla oku»

Boşanma davası cevap dilekçesi örneği

……..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO:2015/…. E.   DAVALI          :…………… (T.C Kimlik No:…………………….. ) VEKİLİ           :Av. ………………. DAVACI          :………………. VEKİLİ           :Av…………….. KONUSU        :Cevap dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR ve TALEP Davacı tarafın, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması gerekçesi ile ikame etmiş olduğu ve Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan davada, davacı tarafça iddia edilen hususların tek gerçek olan kısmı, taraflar ...

Daha fazla oku»

Eski eşin soyadını kullanma izni verilmesi dilekçesi örneği

……………AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI       : Ad-Soyad-Adres (Tc Kimlik No:) DAVALI       : Ad-Soyad-Adres (Tc Kimlik No:) DAVA          : Boşandığım eşimin soyadını kullanma izni verilmesi talebidir. AÇIKLAMA : 1-Davalı ile …… Aile Mahkemesinin …./….. Esas …/….. karar sayılı ilamı ile boşandık. Karar ………….. tarihinde kesinleşmiştir. [Ek-1 Kesinleşmiş boşanma ilamı] 2-Uzun yıllar evlilik soyadımı kullandığım için resmi kurumlarda sorunlar ...

Daha fazla oku»

Terk nedeniyle ihtar gönderilmesi talebi dilekçesi örneği

……. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                  İHTAR TALEP EDEN   :……. VEKİLİ                              :……. KARŞI TARAF                 :……. ADRES                                 :………….. KONU                               : Terk nedeni ile ihtar istemidir.  AÇIKLAMALAR             : 1-Müvekkilimiz karşı taraf ile 14 yıldan bu yana evlidir. Nüfus kayıtları, ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, Cilt No; ...

Daha fazla oku»

Boşanma davasından feragat dilekçesi örneği

……………. AİLE  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2015/………. E.   DAVACI             : ……….. VEKİLİ               : DAVALI              : KONUSU            : Devadan feragat dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR             : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan boşanma davasında, müvekkilim ile davalı aralarında anlaşmış olduklarından, karşılıklı yargılama giderleri ve vekalet ücreti talebimiz olmadan davadan feragat ediyoruz. Feragat nedeni ile davanın reddine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ...

Daha fazla oku»

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma – Karşı dava dilekçesi örneği

  ……………………  AİLE  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE TEDBİR ve BİRLEŞTİRME TALEPLİDİR   DAVACI             :……………. ( T.C Kimlik No: ……………….) VEKİLİ              : DAVALI             :……………. ADRES                : KONUSU            : Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma,  …………… Aile Mahkemesi’nin 2015/….. E. Sayılı dosyası ile birleştirme,  dava sonuna kadar gayrimenkullerin kaydına tedbir konulması talebidir. AÇIKLAMALAR: Müvekkilim ile davalı, ………. tarihinde evlenmişlerdir. İş bu ...

Daha fazla oku»

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi örneği -2

 BAKIRKÖY  (      )  AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI             :…………………. (T.C Kimlik No: ………………………) ADRES              : VEKİLİ              :Av. ………….. DAVALI             :……………………. ADRES              : KONUSU            : M.K 161/2  vd. maddeleri gereği boşanma talebidir. AÇIKLAMALAR: Müvekkilim ile davalı, ………… tarihinde evlenmişlerdir. İş bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır. [Ek-1 nüfus kayıt tablosu] Taraflar bir süre ...

Daha fazla oku»

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi örneği

 BAKIRKÖY  (       )  AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE   Tedbir Nafakası İstemlidir DAVACI             :Adı Soyadı  (T.C Kimlik No: ……………………….) ADRES               :  DAVALI             : ADRES               : DAVA KONUSU : 1) Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeniyle boşanmaya, 2) Müşterek çocuğumuz ………’nin velayetinin tarafıma  verilmesine; 3) Müşterek çocuğumuz için aylık 500,00 TL’nin ...

Daha fazla oku»

Anlaşmalı boşanmada duruşma gününün öne alınması talebi dilekçe örneği

………………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: DAVACI : DAVALI : KONUSU : Duruşma gününün öne alınması talebidir. TALEP : Sayın Mahkemenize anlaşmalı boşanmak için yukarıda numarası yazılı dosya ile dava açılmıştır. Davalı ile karşılıklı olarak her hususta anlaşmış olduğumuzdan, duruşmanın yakın bir tarihe alınmasına karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. Davacı                     ...

Daha fazla oku»

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği

………………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI :Adı Soyadı (T.C Kimlik No: ………………………) VEKİLİ :Av. ADRES : DAVALI :Adı Soyadı (T.C Kimlik No: ………………………..) ADRES : KONUSU :MK. 166.md.gereğince anlaşmalı boşanma ve müşterek çocukların velayetlerinin davacı eşe verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Davalı ile müvekkilim, ……… tarihinden bu yana evli olup, bu evlilikten ……. doğumlu ……… ile ………… doğumlu …….. adlı müşterek ...

Daha fazla oku»
eşya depolama