Yazışma Örnekleri

Maaş haczi müzekkeresine cevap dilekçesi (İşten ayrılmış fakat alacağı varsa)

İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 20../…… E. CEVAP VEREN 3. ŞAHIS : VEKİLİ : BORÇLU : ALACAKLI : VEKİLİ : KONUSU : Maaş haczi müzekkeresine cevabımızdır. AÇIKLAMALAR : Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu ………….. hakkında gönderilen maaş haczi müzekkeresi müvekkil şirkete ………….. tarihinde tebliğ olunmuştur. Dosyanız borçlusu …………., ……………4 tarihi itibarı ile işten ayrılmış olup, maaş haczi kesintisi ...

Daha fazla oku»

Maaş haczi müzekkeresine itiraz dilekçesi (işçi işten ayrılmışsa)

İSTANBUL …… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: ……./…….. E. CEVAP VEREN 3. ŞAHIS : VEKİLİ : BORÇLU : ALACAKLI : VEKİLİ : KONUSU : Maaş haczi müzekkeresine cevabımızdır. AÇIKLAMALAR : Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu ……………. hakkında gönderilen maaş haczi müzekkeresi müvekkil şirkete ………. tarihinde tebliğ olunmuştur. Dosyanız borçlusu ………., ……………. tarihi itibarı ile işten ayrılmış olup, müvekkil şirketten herhangi ...

Daha fazla oku»

Tehir-i icra için teminat mektubu örneği

TEMİNAT MEKTUBU   Tarih: ………………………………………….. ………..  …………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE …………….. ( ) Asliye Ticaret Mahkemesinin …../….. E. no’lu dosyasından verilen ilamın Alacaklı ……………………………..tarafından İcra Müdürlüğünüzün …………………. E. sayılı dosyasından takibe konulması üzerine, mahkeme kararını temyiz eden borçlu …………………………Ş. ‘nin müdürlüğünüzce verilen süre sonunda yada Yargıtaydan verilecek Tehiri İcra Kararı neticesine göre azami …………………- TL (Yalnız …………. Türk Lirasıdır.) Türk Lirasına ...

Daha fazla oku»

Yargıtaya mehil vesikası ibrazı ile tehiri icra kararı verilmesi talepli dilekçe örneği

YARGITAY …..HUKUK DAİRESİNE Gönderilmek Üzere BAKIRKÖY …..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : …./….. E. 20../…..K. DAVALI : VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : KONU : Mehil Vesikasının İbrazı ile tehiri icra kararı verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : Yukarıdaki dosya numarasıyla Yerel Mahkemede görülüp karara bağlanan davada, nihai hüküm tarafımızdan temyiz edilmiştir. Ancak davacının Yerel Mahkeme hükmünü icraya konu etmesi nedeniyle icranın ...

Daha fazla oku»

İflas masasına alacak kaydı dilekçesi örneği

İSTANBUL … İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No : 20../..İflas KAYIT TALEBİNDE BULUNAN ALACAKLI : VEKİLİ : Av. BORÇLU-MÜFLİS : KONU : Müflis şirketten iflasın açıldığı tarih olan ………….. tarihi itibariyle, ……….İcra Müdürlüğü’nün …./……. E. sayılı dosyasından mütevellit kesinleşmiş ………. TL alacağımızın, fazlaya ilişkin her türlü hak ve alacaklarımızı talep ve kayıt hakkımız saklı kalmak kaydıyla iflas masasına kaydı talebidir. AÇIKLAMALAR : ...

Daha fazla oku»

İflas masasına alacak kaydı öncesi icra müdürlüğünden alınacak derkenar örneği

…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 20../……….E. Hakkında takibi kesinleşen dosyamız borçlusu …………. A.Ş’nin, İstanbul …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 20../… E.sayılı dosyasından iflasına karar verildiği tespit olunmakla, alacağın iflas masasına kaydı için müracaat edileceğinden; 1- Takip talebinin onaylı bir suretinin, 2- Borçlu ……………. A.Ş hakkında takibin kesinleşip kesinleşmediği hususunun, 3- İflasın açılma tarihi olan ……….. tarihi itibarı ile dosya kapak hesabının, ...

Daha fazla oku»

Cari hesabın kapatılması ve ödeme için ihtarname örneği

BAKIRKÖY 3. NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN : …………………….. VEKİLİ : ……………………… MUHATAP : ……………………… KONU : Cari hesabın kapatılması ve ödeme talebidir. SAYIN MUHATAP; 1- Müvekkil şirket ile yürütmekte olduğunuz ticari iş gereği tutulan cari hesap katedilmiş olup,; cari hesap ekstresinde yazılı borç tutarı ödeninceye kadar müvekkil şirketle şirketiniz arasındaki ticari ilişki dondurulmuştur. 2- Cari hesaptan kaynaklanan ……………….. TL tutarındaki borcunuzu ...

Daha fazla oku»

Kira artışı için ihtarname örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN : VEKİLİ : MUHATAP : KONU : Yeni kira dönemi başlangıcından itibaren aylık kira bedelinin net ………-TL olarak ödenmesi ihtarıdır. AÇIKLAMALAR : 1- Mülkiyeti müvekkilime ait olan …….. Mah. …….. Sok. …….. Apt. …. D:…. …………….. adresindeki apartman dairesinde ../../…. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık …………..-TL bedelle kiracı olarak oturmaktasınız. 2- Yeni kira dönemi başlangıcı olan ...

Daha fazla oku»

İşe devamsızlık yapan işçiye gönderilecek ihtarname örneği

BAKIRKÖY … NOTERLİĞİ’NE İHTARNAME İHTAR EDEN :………..Ltd.Şti VEKİLİ : Av. ……….. MUHATAP : ……… Sayın Muhatap; ………….SSK Sicil no ile çalışmakta olduğunuz , ……………. adresinde kain müvekkil …………….LTD.ŞTİ ünvanlı şirket ile ilgili olarak , ../../2015 tarihinden bugüne kadar amirlerinizden herhangi bir izin almaksızın veya amirlerinize bilgi vermeksizin işinize gelmediğiniz tespit edilmiştir. Hakkınızda yapılacak işlemlere esas olmak üzere; • Sağlık mazeretinizin ...

Daha fazla oku»

Bedelsiz kalmış banka ipoteğinin fekki için ihtarname örneği

BAKIRKÖY ( ) NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN : ………..(T.C Kimlik No: ………………….) VEKİLİ : Av. …………. MUHATAP : …. Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü ADRES KONUSU : ………. İli, …………..İlçesi ………….. Mevkii …. Pafta ….. Parselde kayıtlı ……….. arsa paylı … Blok …. nolu Bağımsız Bölüm üzerine, bankanız lehine ………… tarih, ……….. yevmiye no ile tesis edilmiş olan 1. Derece ………… TL ...

Daha fazla oku»
eşya depolama
gaziosmanpaşa evden eve nakliyat
halkalı evden eve nakliyat
bahçelievler evden eve nakliyat
kağıthane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis taşımacılığı