Yazışma Örnekleri

Gayrimenkul haczi için icra müdürlüğünce tapuya yazılacak müzekkere örneği

T.C. BAKIRKÖY …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ESAS NO :2015/……ESAS  AVCILAR TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ALACAKLI            : Emre KIRMIZI VEKİLİ                   : Av.Ahmet ERKAN BORÇLU                : Ali ÜNAL (T.C Kimlik No: 1234567890) BORÇ MİKTARI : 58.128,84 TL Faiz ve masraflar hariç Yukarıda numarası dosyamız borçlusu Ali ÜNAL (T.C Kimlik No: 1234567890) adına ...

Daha fazla oku»

Gayrimenkul sorgusu için talep örneği (Kesinleşmiş takipte)

İSTANBUL ….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO:2015/…… E. Hakkında takibi kesinleşen dosyamız borçlusu ………………..’nın UYAP üzerinden gayrimenkul sahiplik sorgulamasının yapılmasını, borçlu adına kayıtlı gayrimenkule rastlanması halinde, kaydına haciz konulması ve satışa esas olmak üzere takyidatlı son durum tapu kaydının istenmesini talep ederim.   Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN Beğendim(2)Beğenmedim(0)

Daha fazla oku»

Ticaret sicil müdürlüğünden adres sorma müzekkere örneği

           T.C. BÜYÜKÇEKMECE  1. İCRA DAİRESİ 2014/…….. ESAS İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosyamız borçlusu bulunan aşağıda unvanı yazılı şirketin adresine çıkartılan tebligat bila ikmal iade geldiğinden, borçlunun faaliyet gösterdiği tebligata yarar ticaret sicilde kayıtlı merkez ve şube adreslerinin ve ortaklarının kimler olduğunun adresleri ve kimlik bilgilerinin kayıtlarınızdan araştırılarak tespiti ile Müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur. 23/01/2015     ...

Daha fazla oku»

Teminat iadesi için derkenar örneği (İhtiyati hacizden feragat nedeniyle)

İSTANBUL ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Dosya No: 2015/… D.İş   KONUSU        : Teminatın iadesi talebidir.   Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı,  İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün 2015/….. E. Sayılı dosyası ile takibe konmuş ise de, iş bu kerre, alacağa ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile, ihtiyati hacizden feragat ediyoruz. Dosyaya yatırılmış olan teminatın tarafımıza iadesini vekaleten ...

Daha fazla oku»

Teminat iadesi için derkenar örneği (Kesinleşme nedeniyle)

İSTANBUL ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Dosya No: 2015/… D.İş   KONUSU        : Teminatın iadesi talebidir.   Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı,  İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün 2015/….. E. Sayılı dosyası ile takibe konmuş olup, borçlu hakkında takip kesinleştiğinden, dosyaya yatırılmış olan teminatın tarafımıza iadesini vekaleten saygılarımla talep ederim. …/…./2015               ...

Daha fazla oku»

İhtiyati haciz talebi örneği

BAKIRKÖY ………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: ………………..   Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1 D.İş sayılı dosyasından verilen 26.01.2015 tarihli ihtiyati haciz kararını dosyaya ibrazla; 1- Dosyamız borçlusunun / borçlularının, UYAP üzerinden araç gayrimenkul ve SGK sorgularının yapılmasını, araç tespiti halinde kaydına ihtiyati haciz konulmasını, gayrimenkul tespiti halinde, ihtiyati haciz konulması için ilgili tapuya müzekkere yazılmasını, aktif sigortalı çalışma tespiti ...

Daha fazla oku»

İhtiyati haciz için teminat mektubu örneği

T E M İ N A T M E K T U B U Tarih: ………………………………………….. ……….. İSTANBUL…. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Mahkemenizin 2015/1 D.İŞ sayılı dosyası üzerinden ……. tarihinde ihtiyati haciz kararı aldırtan ……’nin haksız çıkması halinde, İ.İ.K.’nin 259. Maddesi uyarınca aleyhine ihtiyati haciz / ihtiyati tedbir kararı alınan ………… ile üçüncü şahısların uğrayacakları zararlara karşılık olarak, azami …….- ...

Daha fazla oku»

İhtiyati haciz başvuru dilekçesi örneği (Kambiyo senedi)

İSTANBUL ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE BULUNAN (ALACAKLI)     :…………………..(T.C Kimlik No:…………………) VEKİLİ                                  :Av. KARŞI TARAF (BORÇLU) :……………………. (T.C Kimlik No:…………………) ……………………………./İST KONU                                     : İhtiyati haciz isteminden ibarettir. ALACAK MİKTARI           :30.000,00 TL AÇIKLAMALAR                 : 1- Borçlu…………tarafından müvekkile verilen ……….. vadeli, 10.000 TL bedelli, …………….. vadeli 10.000,00 TL bedelli, ………….. vadeli, 10.000 TL bedelli toplam ...

Daha fazla oku»

Haricen tahsil beyanı ile dosyadaki hacizlerin fekki için talep örneği

BAKIRKÖY ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……. E. Dosya alacağı haricen tahsil edildiğinden, peşin harcın mahsubu suretiyle hesaplanacak tahsil harcının alınmasına müteakip, dosyadaki tüm hacizlerin fekkini / fekki için ilgili yerlere müzekkere yazılmasını talep ederim.   Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN Not: Eğer tahsilat müvekkiliniz tarafından yapılmışsa, ileride sıkıntıya mahal vermemek için, “haricen tahsil edildiğinden” yerine, “.. dosya alacağının müvekkil tarafından tahsil ...

Daha fazla oku»

İlanen tebligat talebi örneği

BAKIRKÖY ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……. E. Dosyamız borçlusu ……………..ile ilgili olarak, borçlunun mernis adresi kaydı olmadığından; -Bilinen tüm adreslerine tebligat gönderilmiş , -……….Vergi Dairesi ve ……… Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden tebligata yarar adresleri sorulmuş, bildirilen adreslere tebligat çıkarılmış, -Borçlunun tebligata yarar adreslerinin Turkcell, Avea, Vodafone, Türk Telekom A.Ş’den sorulmuş ancak kayıtlı adresine rastlanılamamış, Borçlunun bilinen son adresinden zabıta araştırması yaptırılmış ...

Daha fazla oku»
eşya depolama