Medeni Hukuk Testi – Anlaşmalı Boşanma

Soru #1: Aşağıdakilerden hangisinde iyiniyetin korunmasından söz edilemez?

Soru #2: Vekaletnamede avukatın bu hususta özel yetkisi dahi olsa, vekilin beyanı ile anlaşmalı boşanmaya karar verilemez

Soru #3: Adi senedin resmi senede dönüşmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru #4: Anlaşmalı boşanmada maddi manevi tazminat istemeyen taraf, sonradan bu taleplerde bulunamaz.

Soru #5: Kendisinden uzun süredir haber alınamaması nedeniyle mahkeme kararı ile gaipliğine karar verilen bir kimsenin terekesinin mirasçılarına intikali için, mirasçıların teminat göstermeleri gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?

Soru #6: Anlaşmalı boşanmada, hakimin, tarafları aynı anda dinleme zorunluluğu vardır.

Soru #7: Boşanma için, eşlerden biri vesayet altında ise, vasinin, iradesini boşanma doğrultusunda açıklamış olması yeterlidir.

Soru #8: Anlaşmalı boşanmada, hakimin, eşlerden birini talimatla dinlemesi mümkün değildir.

Soru #9: Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi eşit kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemez?

Soru #10: Anlaşmalı boşanma davası için tarafların mahkemeye birlikte müracaat etmesi gerekir.

Soru #11: İştirak nafakası anlaşmalı boşanma davasında talep edilmemişse bile, velayeti alan taraf sonradan iştirak nafakası talep edebilir.

Soru #12: Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?

Soru #13: Taraflardan biri vesayet altında ise, boşanma davasında davanın vasiye yöneltilmesi gerekir.

Soru #14: Anlaşmalı boşanmada, duruşma zaptının her iki tarafça da imzalanması şarttır.

Soru #15: Evlilik birliğinin üzerinden bir yıl geçmeden anlaşmalı boşanma davası açılamaz.

Soru #16: Eşlerden birinin iflasına karar verilmiş ise, boşanma davasının, iflas idaresine de yöneltilmesi gerekmektedir.

Soru #17: Aşağıdaki işlemlerden hangisi ayırt etme gücüne sahip ama kısıtlı olan Osman için yasak işlemlerden biridir?

Soru #18: Hakkın kötüye kullanılmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru #19: Maddi tazminat talep etme hakkı saklı tutulmuşsa, anlaşmalı boşanma davası açılamaz.

Soru #20: Anlaşmalı boşanmada, bir yıllık evli olma şartında, eşlerin bu süreyi birlikte geçirmiş olmasına gerek yoktur.

Soru #21: Anlaşmalı boşanmada, dava tarihinde bir yıllık evlilik süresi dolmamış fakat duruşma gününde dolmuş ise, süre şartı gerçekleşmiş sayılır

Soru #22: Mal rejiminin tasfiyesi de anlaşmalı boşanma kapsamındadır.

Soru #23: Anlaşmalı boşanmaya ilişkin mahkeme kararını tarafların uzun süre tebliğe çıkarmamış olması, temyizde /istinafta bozma sebebidir.

Soru #24: Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru #25: Anlaşmalı boşanmada, taraflar müşterek çocuk için iştirak nafakası istememişse, hakim buna müdahale edemez.

Soru #26: Anlaşmalı boşanmada, hakim, boşanma protokolünü kabul etmek zorundadır.

Soru #27: Ayşe’nin kuru temizleyici Sami’ye bıraktığı el dokuması ipek halıyı Sami, 7500 dolar karşılığında antikacı Bekir’e satıp teslim etmiştir. Bekir’in halının mülkiyetini kazanıp kazanmadığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru #28: Kanunun mantık ve deyim bakımından anlamının araştırılmasını esas alan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru #29: Mahkemede anlaşmalı boşanmayı kabul eden taraf, sonradan kararı temyiz /istinaf edemez.

Beğendim(0)Beğenmedim(0)
eşya depolama