Tag Archives: hacizli gayrimenkulün satışı

İcra dosyasında haczedilen gayrimenkulü satışa hazırlama 2. Bölüm

İlk bölümde, icra dosyasında haczedilen gayrimenkulü, satışa hazırlama için, kıymet takdiri yaptırılmasına kadarki süreç özetlenmeye çalışılmış idi. Kıymet takdir raporu kesinleştirilmeden, gayrimenkulün satışına karar verilmesi mümkün değildir. Kesinleşme, ya raporun ilgililere tebliğ edilip 7 günlük itiraz süresinin geçmesiyle, ya da itiraz üzerine icra hukuk mahkemesince yeniden kıymet takdiri yapılmasıyla mümkündür. Uygulamada, üzerinde çok fazla takyidat bulunan gayrimenkullerin kıymet takdirinin kesinleştirilmesi, ...

Read More »