Etiket Arşivi: yargılama vekalet ücreti

Avukatın duruşmalara katılmamasının yargılama vekalet ücretine etkisine ilişkin Yargıtay kararları

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 5’inci maddesine göre, hangi aşamada olursa olsun dava ve icra takibini kabul eden avukat, tarifeler hükümleri ile belirli ücretin tamamına hak kazanır. Avukatın ücrete hak kazanması için dava açıp takip etmesi şart olmayıp, resmi dairelerde uyuşmazlık konusu işi takip etmeyi üzerine alarak takip etmesi dahi avukatlık parası istemine hak verir. Avukatın celselere katılması avukatlık ücretinin verilmesi ...

Devamını Oku »

İlamda hükmedilen vekalet ücretinin kime ait olduğuna ilişkin Yargıtay kararları

Avukatlık Kanununun 164/son maddesi hükmü emredici nitelikte olmayıp aksine sözleşme yapılabilir. Avukatlık Yasasının 164. maddesinin son fıkrasında, avukatla iş sahibi arasında aksine yazılı sözleşme bulunmadıkça, tarifeye dayanarak karşı tarafa yüklenecek avukatlık ücretinin avukata ait olacağı hükme bağlanmıştır. Davacı avukat müvekkili davalı bankaya vermiş olduğu 15.4.1986 tarihli taahhütnamenin 5. maddesinde “dava ve icra dairelerince hasma tahmil ve banka tarafından tahsil edilecek ...

Devamını Oku »

Yargılama giderlerinden sayılan vekalet ücreti hakkında bilinmesi gerekenler

Yargılama giderlerinden sayılan ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu­nun 323 üncü, Avukatlık Kanunu’nun 169 uncu ve Avukatlık Ücret Tarifesinin 1 in­ci maddelerinde düzenlenen, ancak müstakil bir varlığı olmayan ve ait olduğu dava­nın konusunu teşkil eden hak ve alacağa sıkı sıkıya bağlı bulunan avukatlık ücreti­nin, davada haksız çıkan tarafa yükletilmesi gerekir. Zira, haksız davranışta bulunan bir kimsenin, bu haksız davranışının bütün ...

Devamını Oku »