Yasama bilgisi testi

Soru #1: İhtisas komisyonlarının toplantı yeter sayısı kaçtır?

Soru #2: TBMM aşağıdaki kurumlardan hangisine üye seçemez?

Soru #3: Aşağıdakilerden hangisi TBMM Genel Kurulu tarafından seçilir?

Soru #4: Aşağıdakilerden hangisi yasama dönemi sonunda hükümsüz (kadük) sayılan işlerden biri değildir?

Soru #5: Aşağıdakilerden hangisi seçildikten sonra TBMM Genel Kurulunda andiçmez?

Soru #6: Aşağıdakilerden hangisine seçilebilmek için Milletvekili olmak zorunludur?

Soru #7: TBMM kaç milletvekilinden oluşmaktadır?

Soru #8: Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren yetki kanununda aşağıdakilerden hangisinin gösterilmesi zorunlu değildir?

Soru #9: Aşağıdakilerden hangisi Genel Kurulda kapalı oturum yapılması için önerge veremez?

Soru #10: Aşağıdakilerden hangisi TBMM´nin yetkileri arasında değildir?

Soru #11: Aşağıdaki kavramlardan hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisine ilişkin değildir?

Soru #12: Aşağıdakilerden hangisi bir kanunla yapılır?

Soru #13: Büyük Millet Meclisinin 24 Nisan 1920 tarihinde kabul ettiği 1 numaralı Kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru #14: Aşağıdaki bilgi edinme ve denetim yollarından hangisinin çalışmaları bir komisyon marifetiyle yürütülür?

Soru #15: Bakanlar Kurulunun kanun önerisine ne ad verilir?

Soru #16: Üye sayısı Anayasada belirtilen komisyon hangisidir?

Soru #17: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarından değildir?

Soru #18: Aşağıdakilerden hangisi Genel Kurulda oy kullanabilir?

Soru #19: Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderlerini TBMM adına denetleyen kurum hangisidir?

Soru #20: Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru #21: Cumhurbaşkanı, aşağıdaki kanunlardan hangisini TBMM’ ye geri gönderemez?

Soru #22: TBMM’nin çalışma usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?

Soru #23: Aşağıdakilerden hangisi TBMM Başkanının görevlerinden değildir?

Soru #24: Aşağıdakilerden hangisi bir kanun tasarısında bulunması gereken unsurlardan değildir?

Soru #25: Meclis soruşturması komisyonları kaç üyeden oluşur?

Soru #26: Aşağıdakilerden hangisi Genel Kurul Gündeminin kısımlarından değildir?

Soru #27: Aşağıdaki denetim yollarından hangisinin kullanılmasında bir milletvekilinin imzası yeterlidir?

Soru #28: Milletvekillerinin kanun önerisine ne ad verilir?

Soru #29: Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü, hangi anayasanın yürürlükte olduğu dönemde kabul edilmiştir?

Soru #30: Yasama Döneminin açılışından, yeni TBMM Başkanı seçilinceye kadar geçici başkanlık görevini aşağıdakilerden hangisi yapar?

Soru #31: Yasama yılının başlangıcı ne zamandır?

Soru #32: Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulan karma komisyon hangi işi görüşür?

Beğendim(1)Beğenmedim(1)
eşya depolama