Avukat olabilmek için gerekli şartlar

Avukatlık Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,
Avukatlık stajıını tamamlayarak staj bitim belgesi almış olmak gerekir.
Avukatlık Kanunu’nun 4/1. maddesi uyarınca istisna olarak adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet etmiş olanlarda, avukatlık stajını yapmış olmak koşulu aranmamaktadır.
Kanunun 4/2. maddesi uyarınca Türk vatandaşları ve Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabancı hukuk fakültelerinden mezun olup da, geldikleri yerde dört yıl süreyle mahkemelerin her derecesinde hakimlik, savcılık veya avukatlık yapmış ve avukatlığı meslek edinmiş bulunanlar, 3 üncü maddenin (b) bendinde yazılı olduğu biçimde Türk hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun olarak yapılan sınavlarda başarı göstermiş ve ayrıca Türkçe’yi iyi bilir oldukları da bir sınavla anlaşılmış olmak kaydıyla, avukatlık stajını yapmış olmak koşulu aranmamaktadır.
Kayıt yaptırmak istediği Baro Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunması,
Avukatlık Kanunu’na göre avukatlığa engel bir halinin olmaması gerekir.

490cookie-checkAvukat olabilmek için gerekli şartlar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*