İcra dosyasında talep nasıl açılır?

İcra takibi başlatan alacaklı taraf, alacağı tahsil edebilmek için, dosyanın bulunduğu aşamaya göre icra müdürlüğünden talepte bulunmalıdır. İcra müdürlükleri, istisnai durumlar hariç, talep olmadan dosyada hiçbir işlem yapmaz.

Dosyada sadece alacaklı değil, borçlu ve 3. Şahıslar da talep açabilir.

Örneğin borçlu, dosyada düşmüş bir haczin kaldırılmasını talep edebilir. Yada isim benzerliği nedeniyle aracına haciz konmuş 3. Bir şahıs, bu husustaki fek talebi için talep açmak zorundadır.

İcra dosyasında talep açabilmek için, dosya ile olan ilginizi belgelendirmeniz gerekir. Avukatın dosyada vekaleti yoksa, talepte bulunması mümkün değildir. O yüzden evveliyatı olan bir dosyada vekaletiniz yoksa, talebinizin incelenebilmesi için vekaletinizi de sunmalısınız.

Alacaklı veya borçlu asilin, dosyada bizzat talep açması elbette ki mümkündür.

Talep, kural olarak esas dosyasına açılır. Talimat dosyalarında, esas icra müdürlüklerinin talimatları doğrultusunda işlem yapıldığından, talimat dosyalarına istisnai durumlar hariç talep açılmaz.

Bir icra dosyasında talep açabilmek için, öncelikle dosyayı yerinden çıkartmanız gerekir. İcra müdürlüklerinde, bu iş için görevli personeller bulunmaktadır.

İlk olarak,dosyanızın bulunduğu icra müdürlüğüne giderek, dosya çıkartmakla görevli memura, dosyanızın yılını ve esas numarasını (yada talimat no) söylemelisiniz. Uygulamada avukatlar, bu işi kendileri yapmaktadırlar. İcra müdürlüğünde dosyalar yıllara ve numara sırasına göre sıralı olduğundan, herkes kendi dosyasını kendisi çıkartmaktadır. Ancak bazı icra müdürlüklerinde güvenlik nedeniyle buna müsaade edilmemektedir. İcra müdürlüğüne gittiğinizde oradaki uygulamaya bakın. Herkes kendi dosyasını çıkarıyorsa, sizin de bizzat çıkatmanızda bir mahsur yoktur.

Talebinizi, uyap üzerinden dosyaya gönderebileceğiniz gibi, icra müdürlüğünde elle de açabilirsiniz.

Uyap üzerinden talep gönderme konusu, ayrı bir makalede detaylı olarak anlatılacaktır. Burada sadece, icra müdürlüğünde talep açma hususu anlatılmaktadır.

Talebiniz, dosyanın bulunduğu aşamaya göre kabul edilebilir olmalıdır. Aksi halde müdür, talebinizi reddedecektir. Örneğin henüz kesinleşmemiş bir icra dosyasında haciz talep ettiğinizde, müdürün ilk inceleyeceği husus, haciz talep ettiğiniz borçlu hakkında takibin kesinleşip kesinleşmediği olacaktır. Takibin kesinleştiğini sizin bilmeniz yetmez. Tebligat parçasının dosyaya dönmüş olması ve (ilamsız takiplerde) itiraz sürelerinin dolmuş olması gerekir.

dilekcee

Eğer takip henüz kesinleşmemişse, adres araştırması, mernis sorgusu, ticaret sicilden adres sorma, yeni bir adrese tebligat yapılması gibi taleplerde bulunabilirsiniz.

Bazı icra müdürlükleri sizden, talebinizi taratmanızı isteyebilir. Adliyelerde bu iş için tarama büroları bulunmaktadır. İcra müdürlüğü böyle bir istekte bulunursa, ilgili icra tarama bürosundan talebinizi taratmalısınız. Uyap üzerinden açılan taleplerin taranması gerekmemektedir.

Talebinizi tarattınız. Dosyanın en üstüne taktınız ve karar vermesi için dosyayı ilgili müdür yardımcısına verdiniz. Bazı icra müdürlüklerinde, dosyalar genellikle son numarasına göre müdür yardımcıları arasında ayrılmıştır. Eğer gittiğiniz icra müdürlüğünde böyle bir ayrım varsa, dosyanızın son numarasına göre ilgili müdür yardımcısından karar almanız gerekecektir.

Talebiniz müdür tarafından kabul edilirse, bu kez talep gereği yazılması gereken işlemi yapmak üzere dosyayı görevli memura vermeniz, işlem için de masraf gerekiyorsa, bunu  bırakmanız gerekir.

Uygulamada avukatlar, taleple birlikte, yazılacak müzekkereyi de hazırlamakta, böylelikle hem zamandan kazanmakta, hem de gönderilecek müzekkere istediği şekilde ve eksiksiz olmaktadır.

Geçmişte talepler, alacaklı veya borçlunun beyanı üzerine müdürlükçe hazırlandığından, talepler, “Alacaklı vekili geldi”, “Borçlu vekili geldi” şeklinde başlamaktadır. Talebinizi bu şekilde açma mecburiyetiniz bulunmamaktadır.

Talep örneklerinde de göreceğiniz üzere, talebin üst kısmına ilgili icra müdürlüğü ve dosya numarası yazılır.

Alt kısma, talep yazılır ve taraf sıfatı yazılarak talep imzalanır. Müdürün, talep altına karar yazabilmesi için, sayfanın yarısını müdüre bırakmak, talep eğer uzunsa, en azından alt kısmında karar için yer bırakmak gerekir. Bu yüzden tam sayfa a4 boyutunda bir kağıda talep açın.

Talep kağıdınızın arka sayfasının müsvedde olmasında sakınca yoktur.

Şu an derleme yapılmakta olup, uygulamada sıklıkla kullanılan talep ve müzekkere örnekleri en kısa zamanda siteye yüklenecektir.

120760cookie-checkİcra dosyasında talep nasıl açılır?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*