Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi örneği (İştirak halinde mülkiyet)

 

İSTANBUL …. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI              :
VEKİLİ               :
DAVALILAR    :1-
                               2-
                              3-
KONU                : Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR :

1- Muris Ali Güngör’den yasal mirasçılarına intikal eden İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi 356 Ada 42 Parselde kain 3 nolu bağımsız bölüm üzerinde, müvekkilim ve davalılar arasında iştirak halinde mülkiyet sözkonusudur.

2- Davalılarla yapılan şifahi görüşmelerde, gayrimenkul üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi mümkün olmadığı gibi, davalılar, gayrimenkulün satışına da yanaşmamaktadırlar.

3- Fiili durumu itibarı ile, paylaştırma da mümkün olmadığından, gayrimenkul üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 
HUKUKİ NEDENLER : M.K, HMK. ve diğer yasal nedenler.
HUKUKİ DELİLLER   : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları sair her türlü yasal delil.
SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;
1- İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi 356 Ada 42 Parselde kain 3 nolu bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini,
2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin, payları oranında hissedarlara yükletilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

Davacı Vekili

Av. Ahmet ERKAN

Not: Tüm hissedarların, davacı veya davalı olarak davaya dahil edilmesi gerekmektedir.

Ortaklığın giderilmesi davalarında, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi talep edilemez. Ortaklar, payları oranında yargılama giderleri ve vekalet ücretinden sorumludurlar.

120771cookie-checkOrtaklığın giderilmesi dava dilekçesi örneği (İştirak halinde mülkiyet)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*