İhtiyati haciz kararı icraya nasıl konulur?

Mahkeme tarafından verilen ihtiyati haciz kararını icraya koyabilmeniz için, öncelikle karar aslını mahkeme kaleminden almanız gerekir.

Eğer mahkeme, teminat şartıyla ihtiyati haciz kararı vermişse, kararda belirlenen teminatı dosyaya yatırmadan kararı almanız mümkün değildir.

Teminatı, nakit veya teminat mektubu şeklinde dosyaya sunmanız mümkün.

Nakit teminatta, mahkeme kalemine teminatı yatırmak için sözlü müracaat edip, evrak düzenletmeniz, bu evrakı da mahkeme veznesine götürerek, evrakta yazan tutarı mahkeme veznesine yatırmalısınız. Mahkeme veznesi tarafından teminatın yatırıldığına ilişkin düzenlenecek makbuzu, tekrar mahkeme kalemine götürdüğünüzde, ihtiyati haciz kararı aslı, imza karşılığı size teslim edilecektir. . İhtiyati haciz başvurusu yaparken, sizden masraflar için bir miktar gider avansı alınır. Ancak uygulamada genellikle masraf gerektirecek bir işlem olmaz ve mahkeme, evrak üzerinden ihtiyati hacze karar verir.Karar aslını alırken, dosyada kullanılmayan gider avansının da tarafınıza iadesini talep edebilirsiniz.

Eğer dosyaya, teminat mektubu sunacaksanız, mahkemeye sunacağınız teminat mektubu içeriğinde, mahkeme bilgilerinin, dosya numarasının, teminat miktarının doğru yazıldığına, mektubun kesin ve süresiz olmasına dikkat etmelisiniz.

Teminat tutarı, mahkeme tarafından belirlenenden fazla olabilir. Ancak az olmamalıdır. (Örneğin kararda 5.000,00 TL teminat şartı aranmışsa, sunacağınız 4.900,00 TL lik mektup, mahkemece kabul edilmeyecektir. Ancak 5.100,00 TL olmasının bir sakıncası yoktur.)

İhtiyati hacizde, diğer alacaklıların önüne geçebilmek için zamanla yarış sözkonusu olduğundan, eğer teminat mektubu sunacaksanız, kararın yazılmasını beklemeden, teminat mektubuna ilişkin bilgileri müvekkilinize göndermenizde yarar var. Çünkü müvekkilinizin teminat mektubunu hazırlatıp size ulaştırmas, birkaç günü bulabilmektedir. Bunun için, müvekkilinize mail atıp, hazırlanacak mektuba ilişkin bilgileri detaylı bir şekilde belirtirseniz, karışıklığa, eksikliğe de mahal vermemiş olursunuz.

Mahkemesi: İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

Dosya Numarası: 2015/1 D.İş

Teminat Tutarı : 10.000,00 TL

Alacaklı : XYZ Ltd. Şti

Borçlu: 1-Ali Borçlu 2- Veli Borçlu

Teminat mektubu türü : Kesin ve süresiz olacaktır.

İhtiyati haciz için teminat mektubu örneğine buradan ulaşabilirsiniz

İhtiyati haciz kararını nihayet aldınız. Burada dikkat etmeniz gereken iki önemli süre var. Bunlardan ilki, kararın  icraya konulması için geçerli olduğu 10 günlük, diğeriyse, esas takibe geçilmesi için 7 günlük süredir. Her iki durumu da ayrı ayrı özetleyecek olursak;

İhtiyati haciz kararının geçerlilik süresi 10 gündür. 10 Gün içinde icra müdürlüğüne müracaat edip ihtiyati haciz talebinde bulunmazsanız, söz konusu kararla işlem yapamazsınız. 10 günlük sürenin başlangıcı, kararı mahkeme kaleminden tebliğ aldığınız tarih değil, kararın yazıldığı tarihtir!. Uygulamada, karar tarihi olarak geçmiş tarih yazılmaktadır. Siz kararı tebliğ aldığınızda, infaz için 10 günlük sürenin büyük bir kısmı zaten dolmuş olmaktadır. Bu yüzden karar üzerindeki tarihe dikkat edin ki 10 günlük süreyi kaçırmayın.

Peki karar üzerindeki tarihe göre 10 günlük süre zaten dolmuşsa ne yapmalıyım? diyorsanız, dosyaya teminat yatırmadan ihtiyati hacizden feragat ettiğinize ilişkin bir dilekçeyi mahkeme kalemine sunmalı ve evrak asıllarını kalemden iade almalı ve gecikmeden tekrar ihtiyati haciz başvurusu yapmalısınız.

Eğer teminat yatırdıktan sonra 10 günlük süre dolmuşsa, bu kez karar aslını bir dilekçe ekinde mahkemeye ibraz edip, 10 günlük süre içerisinde karar icraya konulamayıp infaz kabiliyetini yitirdiğinden, dosyaya tarafımızca yatırılan teminatın iadesini talep ediyoruz” şeklinde talepte bulunarak yatırdığınız teminatı ve kullanılmayan gider avansını iade alabilirsiniz.

İhtiyati haciz kararının infazında, kararı veren mahkemenin bulunduğu icra müdürlükleri yetkilidir. Bu yüzden kararı İstanbul’dan alıp, Bakırköy’den icraya koyamazsınız.

Gelelim 7 günlük süreye…

İhtiyati haciz kararını alır almaz esas takibe geçebileceğiniz gibi, esas takibe geçme işlemini bekletip, ihtiyati haciz kararının infazını istemeniz de mümkün. Ancak burada atlanmaması gereken husus, ihtiyati haciz tatbik edildikten sonra 7 gün içinde esas takibe geçilmesi zorunluluğu. aksi taktirde ihtiyati haciz hükümsüz kalır. Eğer haciz tatbik edilmemişse, bu 7 günlük süre de başlamayacaktır.

Kararı aldınız. Esas takip henüz hazır değil ve vakit kaybetmek istemiyorsunuz. İhtiyati haciz kararını icraya koymak istiyorsunuz. Bu aşamada yapmanız gereken, vekaletnameniz ve ihtiyati haciz kararının aslıyla icra tevzii bürosuna gitmektir.

Dosyanın tevzii olduğu müdürlük kalemine giderek, müdür /müdür yardımcısından görüldü alıp, dosya kaydını görevli memura yaptırın. Ardından ihtiyati haciz isteminizi içerir talebinizi dosyaya takıp, görevli müdür / müdür yardımcısından kararınızı alın. Yada her iki işlemi birleştirip, görüldü almak için müdüre gittiğinizde, talebinize de karar alın. Uygulamada bazı müdürler, önce dosyanın kaydını yapın, sonra talebinizi getirin diyebilmektedir. Eğer öyle derlerse, ilk başta tarif ettiğimiz şekilde hareket edersiniz.

İcra dosyasına açılacak talep örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

İhtiyati hacizle birlikte esas takibe de geçecekseniz,  icra takibini hazıramalı, buna ek olarak ihtiyati haciz kararının aslını dosyaya sunmalısınız.

Normal şartlarda, takip kesinleşmeden haciz istenemiyor ise de, bunun istisnasının ihtiyati hacizler olduğunu daha önceden belirtmiştik. Esas takibe geçerken, yukarıda örneğini verdiğimiz talep örneğine de karar alabilir ve borçlu hakkında ihtiyaten haciz işlemlerine, tebligatların dönüşü beklenmeden, kesinleşme aranmadan devam edebilirsiniz.

İhtiyati haciz kararında, cüzi de olsa bir vekalet ücretine hükmedilir. Esas takibi hazırlarken, normal alacak kalemlerine ek olarak, ihtiyati haciz kararı üzerinde yazılı olan ihtiyati haciz masrafı ve ihtiyati haciz vekalet ücretini de alacak kalemi olarak takibe ekleyebilirsiniz.

İhtiyati haciz kararıyla birlikte esas takibe geçmenin pratikteki faydası, eğer icra müdürlüğünde kotanız varsa, takibi kotanızın olduğu icra müdürlüğünden başlatabilmenizdir. aksi halde, sadece ihtiyati haciz kararını icraya koyacak, esas takibe geçmeyecekseniz, dosyanızı icra tevziiden geçirmeniz gerekir. bu durumda da dosyanız büyük olasılıkla farklı bir icra müdürlüğüne gider. Dosyalarınızın takibi açısından kotanızın bulunduğu icra müdürlüğünde olması size kolaylık sağlayacaktır.

İhtiyati hacizle birlikte esas takibe geçmenin bir diğer faydası da, ihtiyati haciz tatbik ettikten sonra 7 günlük esas takibe geçme sürenizi kaçırma riskini ortadan kaldırması açısındandır. 7 günlük süreyi kaçırıp, “Haciz talep etmiştim ancak haciz konulduğunu ben yeni öğrendim” gibi beyanlarla sürenin dolmadığını ispatla uğraşmaktansa, esas takibe de geçin ki başınız ağrımasın.

Bir yorum

 1. abdullah emre tütüncü

  Merhabalar 04.03.2020 tarihinde tam faktoring İstanbul 19. Asliye ticaret mahkemesinden ihtiyati haciz kararı aldırmış ve yine 04.03.2020 tarihinde İstanbul 35. İcra dairesinde ihtiyati haciz işlemlerine başladı. dosyada 2 borçluyuz. ben son cirantayım. alacaklı vekili 09.03.2020 tarihinde icra müdürlüğünden şu talebi istedi;
  “borçlularının UYAP’tan Araç, gayrimenkul , SGK, GİB, GSM, Posta Çeki sorgularının yapılmasını bulunması halinde haciz konulmasını, borçlulara intikal olup olmadığının araştırılabilmesi için borçluların vukuatlı nüfus kayıt örneğinin çıkarılmasını, borçlulara intikal olması durumunda, borçluların hissesine haciz konulmasını talep ederim.” diye talep istedi.
  Bu talep ışığında icra dairesi benim tapuma haciz şerhi eklemedi, sadece aracıma şerh koydu. Buradaki talep ile ihtiyati haczin infazını yerine getirmiş olur mu? Daha sonra 16.03.2020 tarihinde ise;
  “Borçlunun tebligat adresleri ve borçlu/ların, gösterilecek diğer adreslerdeki kapı kapalı ise kapıların çilingir marifetiyle açılarak haczi kabil borca yeterli menkul mallar, para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler ile var ise kasa haczinin ve hayvan ve tarım mahsullerinin varsa trafikte kayıtlı araçlarının fiilen haciz ve muhafaza altına alınması” talebini istedi ve 18.03.2020 tarihinde fiili hacze gelip dükkanımdan masa sandalyemi ve bilgisayarımı götürdü. Bana fiili hacze gelme talebini İİK: 261 deki 10 gün süre geçince yaptı. burda ele alınacak süre 09.03.2020 deki talep yazısı mı, yoksa 16.03.2020 deki talep mi? Ben icra dairesine 16.03. deki talep diye itiraz ettim lakin 09.03 de ki talep yeterli gelir dedi.
  Ne yapmam gerekir sizce?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*