İcra müdürünün hukuki sorumluluğu var mıdır?

İcra Müdürlerinin, yapmış oldukları veya yapması gerekirken yapmaktan imtina ettikleri yasal olmayan işlemler için, bu işlemler sonucu zarara uğrayan tarafın, haksız fiil hükümleri uyarınca tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. İcra müdürünün kendisine takdir hakkı verilen durumlarda, bu takdir hakkını aleyhe kullanmış olması, tek başına müdürün sorumluluğunu gerektirmez. Uygulamada bu tür durumlarda, icra müdürleri, riske girmemek adına, ihtilaflı konularda, açılan talepleri reddetmekte ve sorumluluk almamak adına, topu icra hukuk mahkemesine atarak mahkemenin bu hususta karar vermesini beklemektedir.

İİK’nın 5. maddesine göre, İcra Müdürünün ve icra müdürlüğünde görevli diğer memurların kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhine açılabilmektedir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu etme hakkı saklıdır. Bu davalara, adliye mahkemelerinde bakılır. (İdare mahkemeleri görevsizdir). Bu tür tazminat davalarında, Borçlar Kanunu’nun haksız fiil hükümleri uygulanır.

İİK’nın 7. maddesine göre, İcra müdürleri ve diğer görevli personelin yapmış olduğu haksız fiil nedeniyle hak kaybına uğrayanlar için, haksız fiil nedeniyle devlet aleyhine tazminat davası açabilme hakları, zararın öğrenilmesinden itibaren 1 yıl, fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

7200cookie-checkİcra müdürünün hukuki sorumluluğu var mıdır?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*