Alacağın temliki sözleşmesi örneği

ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ


TEMLİK EDEN : ………………………….
ADRES : …………………………….
VERGİ DAİRESİ : ………………….
VERGİ NO : …………………………
TEMELLÜK EDEN : …………………………….
ADRES :………………………….
VERGİ DAİRESİ :
VERGİ NO :
MUHATAPLAR :1- ………………………………
2-…………………………………
KONU : Muhataplar (borçlular) nezdinde temlik eden (alacaklı) lehine doğmuş, …………….. İcra Müdürlüğü’nün …./ ….. E. ve …../…..E. sayılı icra dosya alacağının, tüm ferileriyle birlikte Temellük edene aşağıdaki şartlarla temlik edilmesidir.
TEMLİK ŞARTLARI :
1- Temlik eden ……………., Muhataplar ……………… ve TİC.LTD.ŞTİ ile …………… nezdinde doğmuş, ………. İcra Müdürlüğü’nün …….. E. ve ………….. E. sayılı icra icra takip dosyalarına konu alacağının tamamını, ……………TL (…………………………………….TürkLirası) bedelle fer’ileri ve teminatları ile birlikte Temellük Eden ……………….. ’ye gayrikabili rücu olarak devir ve temlik ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
2- Temlik eden, işbu sözleşmeyi imzaladığı tarihte muhataptan yukarıda belirtilen şekilde alacağı bulunduğunu ve temlik konusu alacağını daha önce başka bir gerçek ya da tüzel kişiye temlik etmediğini ve üzerinde rehin, haciz gibi herhangi bir takyidat bulunmadığını beyan, kabul ve taahüt eder.
3- Temlik eden, işbu temlik ile yukarıda belirtilen muhatap nezdinde doğmuş ……… İcra Müdürlüğü’nün ….. E. ve …. E. sayılı icra icra takip dosyalarına konu alacağınını ferileri ile birlikte temellük eden …..’ye gayrikabili rücu olarak devir ve temlik ettiğini, böylelikle ……………… TL tutarındaki borcunun ferileriyle birlikte ödeninceye kadar, alacak üzerinde herhangi bir hakkının kalmadığını ve bütün hakların talep, tahsil ve ahzukabz yetkisinin Temellük Eden ……’ye geçtiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
4- Temlik eden, temlike konu alacağın ve dolayısı ile icra takip dosyalarının tahsil kabiliyeti bulunup bulunmadığını hiç bir surette temlik alana garanti etmemektedir. Alacağın muhataplardan tahsil edilememesi durumunda, temlik edenin bu hususta herhangi bir taahhüdü, sorumluluğu yoktur ve olmayacaktır.
5- İş bu temlik sözleşmesinin imza tarihinden sonra muhataplar tarafından açılacak veya muhataplara karşı temlik alan tarafından açılacak dava ve icra takipleri ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yetki, temlik alana geçmiş olup, Temellük Eden’ nin her türlü dava ve takip nedeniyle doğabilecek masrafları kendi uhdesinde kalacaktır.
6- İşbu sözleşmenin uygulanmasından dolayı taraflar arasında doğacak her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, bu maddenin bir yetki sözleşmesi olduğunu taraflar beyan ve kabul ederler.
7- İş bu sözleşme için yapılacak her türlü noter masrafı ile doğacak harç ve benzeri masraflar, temlik alan tarafından ödenecektir.
8- İş bu alacağın temliki sözleşmesi, 8 (Sekiz) maddeden ibaret olup, …./……../2015 tarihinde taraflarca imza altına alınmıştır.

TEMLİK EDEN  …………………………..

  
TEMELLÜK EDEN…………………………..

9530cookie-checkAlacağın temliki sözleşmesi örneği

2 yorum

  1. 500.000,00 TL. alacağın temliği için noter masrafı konusunda yardımlarınızı arz edrim.

    • Temlik bedeli üzerinden Binde 8,25 Damga vergisi, Binde 0,99 İmza Harcı ile Değerli Kağıt ve Yazı Ücreti masrafları alınır. 4.125tl + 495 TL + temlik sözleşmesinin kaç sayfa olduğuna göre değişir. Yaklaşık 5.000 TL tutar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*