Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi örneği

 BAKIRKÖY  (       )  AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

Tedbir Nafakası İstemlidir

DAVACI             :Adı Soyadı  (T.C Kimlik No: ……………………….)
ADRES               : 
DAVALI             :
ADRES               :
DAVA KONUSU :
1) Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeniyle boşanmaya,
2) Müşterek çocuğumuz ………’nin velayetinin tarafıma  verilmesine;
3) Müşterek çocuğumuz için aylık 500,00 TL’nin TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline;
4) Davalı aleyhine 40.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi istemidir.
AÇIKLAMALAR :

  1. Davalı ile ………… yılında evlilik yaptık. Bu birlikteliğimizden …………. doğumlu ………. isimli müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.
  2. Bir eş olarak üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeme rağmen, evlilik sonrası davalının bana karşı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Davalının asabi ve geçimsiz bir kişiliği vardır. En küçük sorunları bile büyütmüş, kavga ve tartışma ortamı yaratmaya başlamıştır. Bana karşı  hiçbir saygı göstermemiş, kişiliğime ve saygınlığıma karşı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmuştur. Bu tür küfür ve hakaretlere toplum içerisinde de sürdürmüştür. Davalının şahsıma hakaret ettiğini bir çok kişi duymuştur.
  3. Davalı bu hareketlerini yalnızca bana karşı değil, benim  dost ve akrabalarıma karşı da sürdürmüş, onlara karşı tavır takınmıştır, beni toplum içinde rencide edip küçük düşürmüştür.
  4. ……. yılından sonra eşimin beni başka kadınlarla aldattığını öğrendim, ancak bu hususu evlilik birliğini ayakta tutabilmek için tarafımca görmezden, duymazdan geldim. Ancak yaşanan son olay, bu evliliğin çoktan bittiğini, artık bu birlikteliği sürdürmenin hiçbir mantıklı yönü kalmadığını göstermiştir. Şöyle ki; DAVALI EŞİMİN BAŞKA BİR  KADINDAN ÇOCUĞU BULUNMAKTADIR ; Müşterek çocuğumuzun doğumundan yaklaşık 3 ay sonra, davalının başka bir kadından daha çocuğu olmuştur. Bu husus tarafımca tesadüfen yeni öğrenilmiştir. Hamileliğim boyunca bir gün dahi yanımda olmayan, evi terk edip giden davalı eşimin, o dönemlerde diğer kadınla ilişkisi olduğu, diğer kadının da hamile olduğu ve benim yanımda olmak yerine onun yanında olmayı seçtiği uzun zaman sonra tarafımca anlaşılmıştır.
  5. Davalı evliliği süresince müşterek çocukla ilgilenmemiştir. Müşterek çocuğumuzu doğumundan sonra hiçbir zaman görmeye gelmemiştir. 2 yıldan uzun süredir davalı ile bir araya gelmedik. Müşterek çocuğumuzun tüm masrafları bu süreçte benim tarafımdan karşılanmıştır. Nadir aralıklarla çocuğumun hatırını telefonla soran davalı da bu evliliğin uzun yıllar önce bitmiş olduğunun farkındadır. Ancak kendisiyle bu konuda yaptığım görüşmelerde, “ne sana ne de çocuğa bir kuruş koklatmam, hiçbir şey talep etmeden boşanacaksan boşan” şeklinde aşağılayıcı ve onur kırıcı tavırlarını sürdürmektedir. Kendi öz çocuğunu doğumundan sonra 2 yıl geçmiş olmasına rağmen bir kez dahi görme ihtiyacı duymayan, tek kuruş maddi destekte bulunmayan birinin, müşterek çocuğumuzu kendi öz çocuğu gibi görmediği  aşikardır.
  6. Diğer kadından olma çocuğuyla birlikte, ve kadınla birlikte çekilmiş fotoğrafları sosyal paylaşım sitelerinden tarafımca elde edilmiş olup, bunlar mahkemenize delil olarak sunulacaktır.
  7. Evlilik kurumunun temel ilkelerinden olan sadakat yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşimin bu tavrı yüzünden, gerek küçük çocuğumun bakımında olsun, gerek defalarca aldatılmış, bununla da kalmayıp başka bir kadından evlilik dışı çocuk yapılmış olmasının üzerimde oluşturduğu baskı dayanılmaz bir hal almış olup, hiçbir dayanağı kalmayan bu evliliğin sonlandırılması için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
  8. Davalı eşim,………. işi ile uğraşmakta olup, aylık ………… TL nin üzerinde gelire sahiptir. Küçüğün bakım, iaşe, giyim ve her tür gideri için davalının da katkı sunması gerektiği yasa gereğidir. Yanımda olan müşterek çocuğumuz ……… için 500,00 TL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ediyorum.
    Davalı  ile evlenirken büyük bir mutluluk duyarak evlendim, eşime büyük bir değer verdim ve evliliğimin bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir biçimde süreceği inancı ve hayalini besledim. Ancak davalının yapmış olduğu olumsuz hareketler, defalarca hakaretlere maruz kalmam ve toplum içersinde küçük düşürülmem, tüm gayretlerime karşın davalının habersiz ve sebepsiz olarak evi terki, bunlardan da önemlisi beni aldatarak başka kadınlarla birlikte olması, bu da yetmiyormuş gibi başka kadınlardan evlilik dışı çocuk sahibi olması ve Bulgaristan’daki nüfusuna bu çocuğu kaydettirmesi bende büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur, Üzüntü içinde psikolojik çöküntüye girdiğimin ve yukarıda anlatılan tüm yaşananların birebir şahitleri mevuttur. Davalı tarafından oluşturulan ve tarafımda  oluşan manevi keder, üzüntü, moral bozukluğunu kısmen de hafifletmesi amacıyla tamamen kusurlu olan davalıdan 40.000,00 TL manevi tazminat talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat hükümleri
DELİLLER                        : Nüfus kayıtları, fotoğraflar, Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının
araştırılması, Tanık beyanları ve her tür kanıt,
NETİCE-İ TALEP          : Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında ;
1) Davalı ile evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından BOŞANMAMIZA;
2) Müşterek çocuk ………… ’nın velayetinin tarafıma verilmesine;
3) Yanımda olan müşterek çocuğumuz Arda için her ay 500,00 TL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan  tahsiline;
4) Davalı aleyhine 40.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine;
5) Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim …/…./……

Davacı
……………

 

121201cookie-checkEvlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi örneği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*