Eğitim nafakası talepli dava dilekçesi örneği

 

……………….. (    ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 
DAVACI          : ………………. (T.C KİMLİK NO:…………………………)
VEKİLİ           :Av. ………………
DAVALI          : ………………. (T.C KİMLİK NO:…………………….)

KONUSU        : ……………Aile Mahkemesi’nin 20../…. E. 20…./11….K. sayılı kararı ile müvekkil lehine hükmedilen  ancak reşit olması nedeni ile kesilen iştirak nafakasının, eğitim nafakası olarak aylık 1.250,00 TL’ye arttırılarak devamına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR        :

 • Müvekkilimin annesi ile davacı, ………….Aile Mahkemesi’nin 20…./…. E. 20…/.. K. sayılı kararı ile ……..tarihinde, TMK 166/3 maddesi uyarınca anlaşmalı olarak boşanmışlardır. [Ek-1 Boşanma kararı]
 • İş bu karar ile tasdiklenen protokol gereği, müvekkilimin velayeti anneye bırakılmış, davalı babanın ise müvekkilim için aylık 500,00 TL iştirak nafakası ödemesi hüküm altına alınmıştır.
 • Mahkeme kararı ile hükmedilen aylık 500,00 TL iştirak nafakasını, müvekkilim 18 yaşına basana dek ödeyen davalı baba, müvekkilim reşit olur olmaz nafaka ödemeyi kesmiştir.
 • Müvekkilim, ekli ÖSYM sonuç belgesinde görüleceği üzere, …………Üniversitesi ……… Fakültesi ………………bölümünü kazanmıştır. [Ek-2 ÖSYM Sonuç Belgesi]
 • Müvekkilimin kazanmış olduğu bölüm, %50 burslu olup, 2015 yılı için ödemesi gereken okul ücreti ……….TL’dir. İş bu tutar, üniversite tarafından iki taksitte tahsil edildiğinden, ilk taksit tutarı, müvekkilimin annesi tarafından ……… TL olarak ekli dekont ile yatırılmıştır. [Ek- 3 6 Aylık Okul Ücreti Tahsil Makbuzu]
 • Ankara’da annesi ile birlikte yaşayan müvekkilimin, okulunun İstanbul’da olması, konaklama ihtiyacı da doğurduğundan, müvekkilim …………..ye ait yurda kayıt işlemleri de tamamlanmıştır. Yıllık yurt ücreti, okul aidatında olduğu gibi 2 taksit halinde ödenmekte olup, yıllık ……….. TL’dir. İlk taksit, …………. TL olarak yine müvekkilimin annesi tarafından ödenmiştir.[Ek-4 6 Aylık Yurt Ücreti Tahsil Makbuzu]
 • Okul ve konaklama (yurt) ücretine ek olarak, müvekkilimin kırtasiye, yeme içme, giyim masraflarının da olacağı, hayatın olağan akışı gereğidir. Okul ve yurt ücreti, müvekkilimin yemek ve kırtasiye masraflarını kapsamamaktadır.Dolayısı ile bu konuda hesaplama yapılacak olur ise;

………… TL Yıllık okul ücreti (Her yıl artış göstermektedir.)

………….. TL   Yurt ücreti (Her yıl artış göstermektedir.)

………….. TL   Kırtasiye, yeme içme, giyim olmak üzere yıllık;

+____________

…………. TL olarak bulunacaktır. Davalı babanın, müşterek çocukları olan müvekkilimin iş bu giderlerinin yarısına yani yıllık ………….. TL ( Aylık …………… TL) katılması gerekmektedir.

 • Sayın mahkemece de takdir olunacağı üzere, 3 yıl önce 500,00 TL iştirak nafakası ödeme gücünde ve sorumluluğunda olan davalı babanın, 3 yıl boyunca mesleğinde almış olduğu kıdem ve edindiği tecrübenin almakta olduğu maaşına yansıdığı, bugün itibarı ile en az ………… TL gelirinin olduğu, müşterek çocukları olan müvekkilimin eğitim masrafları için aylık 1.250,00 TL nafakayı öz kızına ödeyebilecek maddi gücü bulunduğu ortadadır.
 • 3 yıl önce hükmedilen iştirak nafakasında, müvekkilimin ihtiyaçları gün geçtikçe artmasına, giyim ve kırtasiye masraflarına ek olarak üniversite sınavına hazırlık için dershane ücretleri ödenmesine rağmen, ne müvekkilimce, ne de annesince nafakanın arttırılması hususunda davalı babadan herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Davalı baba da bir kez olsun bu hususu sorgulamamış, mahkeme kararı bulunduğundan, bunu bir mecburiyetmiş gibi görerek sadece mahkemece hükmedilen nafaka tutarını müvekkilime göndermiştir.
 • Bu zamana kadar müvekkilimin annesi tarafından davalı babaya yansıtmadan karşılanan tüm bu masraflar, müvekkilimin üniversiteyi kazanmış olması, şehir dışında okuyacak ve yatılı kalacak olması, okulun %50 burslu olması ve benzeri etkenlerin bir araya gelmesiyle davalı annenin de maddi gücünü aşacak ve davalı babanın daha fazla desteğine ihtiyaç duyuracak noktaya getirmiştir.
 • Mevcut yasal düzenlemeler ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda, kesilen iştirak nafakasının eğitim nafakası adı altında yeniden bağlanmasını ve arttırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER           : TMK Sair yasal mevzuat
DELİLLER             : 1-  …………..Aile Mah.’nin 20…./….. E. Sayılı kesinleşmiş dosyası
2- Müvekkilin Ünv. Sonuç Belgesi, okul kayıtları ve ödeme dekontu.
3- Yurt kayıtları ve buna ilişkin ödeme dekontu
4- Davalı babanın sigorta kayıtları, gelir durumu araştırması
5-Bilirkişi incelemesi sair her türlü yasal delil.
NETİCE-İ TALEP  : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava  haklarımız    saklı kalmak kaydı ile;

 • …………Aile Mahkemesi’nin 20…/….E. 20…/….. K. sayılı kararı ile müvekkil lehine hükmedilen ancak reşit olması nedeni ile kesilen iştirak nafakasının, bu kez eğitim nafakası olarak ve aylık 1.250,00 TL’ye arttırılarak, davalı babadan alınarak müvekkilime ödenmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

 

                                                                                                               Davacı Vekili

                                                                                                           Av. ………………..

 
 

121160cookie-checkEğitim nafakası talepli dava dilekçesi örneği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*