Yeni iktisap nedeniyle tahliye davası dilekçesi örneği

……. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :…….
VEKİLİ :…….
DAVALI :…….
KONU : Yeni İktisap Nedeniyle Tahliye Talebidir.
DAVA DEĞERİ : Bir yıllık Kira Bedeli ……. TL
AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilim, davaya konu,  ……..İli …………İlçesi …………Mahallesi ……….pafta ……….parselde 12 no’da kayıtlı, ………Mahallesi …………. Caddesi …………Bakırköy/İST adresinde kain bağımsız bölümü ……… tarihinde satın almıştır. [Ek-1 Tapu Fotokopisi]

2-Davalı taraf, eski malik ……….. ile yapmış olduğu kira kontratı uyarınca, davaya konu mecurda kiracı sıfatı ile oturmaktadır. [Ek-2 Eski malik ile davalı arasında yapılmış olan kira sözleşmesi]

3-Müvekkilim, davalının halen oturduğu taşınmazı mesken olarak kullanmak amacı ile satın almış, bu neden ile evvelce konutun eski sahibi ile davalı arasında yapılmış bulunan kira mukavelesinin uzatılmayacağı hususunu, davalıya ……. Noterliğinin ……. tarih ve ……. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirilmiştir. [Ek-2 İhtarname]

4-Taşınmazın bu ihtarnamde belirtilen 6 aylık sürenin sonunda davalı tarafça tahliye edilmesi gerekir iken davalı taşınmazdan çıkmamıştır. Bu nedenle taşınmazın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz.

YASAL NEDENLER : BK ve İlgili Mevzuat
DELİLLER: Kira Sözleşmesi, İhtarname, Tapu Kaydı
TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, davamızın kabulü ile,
1-Davalının, …………………….. adresinde kain mecurdan tahliyesine,
2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.

DAVACI VEKİLİ
…….

18700cookie-checkYeni iktisap nedeniyle tahliye davası dilekçesi örneği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*