Yardım nafakası nedir?

4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre koşulları oluştuğunda çocuklara aşağıdaki nafakalar verilebilir;
Tedbir nafakası,
İştirak nafakası ,
Yardım nafakası .
TMK m. 364 f. I hükmüne göre herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.
Nafaka davası, mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılmalıdır.
Ergin olan çocuğun bu hükme dayanarak anne ya da babasından koşulları varsa istediği nafakaya ise yardım nafakası denilmektedir.
İstemin doğru olarak nitelendirilmesi de aile mahkemesi hâkiminin görevidir.
Ergin olan çocuk koşulları varsa usulüne uygun açtığı bir yardım nafakası davası ile nafaka isteminde bulunabilir.
Kısıtlanan ergin çocuk için yardım nafakası İsteği ise boşanmanın fer’i olmadığından harca tabidir.
TMK m. 364 f. I hükmüne göre herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoyuna nafaka vermekle yükümlüdür hükmü uyarınca yardım nafakası isteyen ergin çocuk kendisine nafaka verilmediği takdirde yoksulluğa düşeceğini kanıtlamalıdır.
Koşulları varsa eğitimine devam eden çocuk da yardım nafakası isteminde bulunabilir.
Yardım nafakasına hükmedilmeden önce çocuğun öğrenim durumu araştırılmalıdır.
Yargıtay’a göre; Türkiye’deki öğretim koşulları dikkate alındığında liseyi bitiren çocuğun kursa gitmesi zorunluluğunun bulunduğundan anne, baba yüksek öğrenim yapan veya yapmak isteyen çocuklarına makul süre yardım etmek zorundadır.
Yüksek lisans yapan çocuk da yardım nafakası davası ile nafaka isteminde bulunabilir.
Üniversite sınavına hazırlanan çocuk da yardım nafakası isteminde bulunabilir.
Yardım nafakasının arttırılması da istenebilir. Öğrenim durumunun sona erdiği belirlenirse yardım nafakasının artırılması isteminin reddine karar verilmelidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*