Patrona yalakalık yapacağım derken haklarından olanlar…

İşçi, işverene dava açıyor ve işçilik alacaklarını talep ediyor…

Patron hiç ödememe hesabında…

Ödemek zorunda kalırsa da en az zararla işin içinden sıyrılma derdinde…

Ee patron olmak kolay değil, hesabını kitabını bileceksin…

İşçinin gerçek maaşı 3.000 TL’nin üzerinde.

Kıdemi de epeyce var…

Sigortaya bildirilen tutar ise asgari ücret.

Neden asgari?

İşveren olmak kolay mı? maliyet hesabı yapmak gerek…

Gerçek maaş üzerinden karar çıkarsa patron için hiç hesapta olmayan kayıp riski söz konusu…

Taktik hazır;

Patronun sözünden çıkmayacak, onun istediği şekilde mahkemede beyan verebilecek bir ya da bir kaç çalışan gerek.

Ağzı laf yapanından,

Yalan söylerken yüzü kızarmayanından…

Davacı işçi ile aynı kıdemde, aynı görevde birileri olursa daha inandırıcı olur tabi…

Yalaka işçiler bulunuyor.

İfadeler ezberlettiriliyor güzelce…

tanik

Yemin ne olacak?

“Namusum, şerefim ve kutsal saydığım tüm değerler üzerine yemin ederim!”

Yalan yere yeminden kim ölmüş, kim takar yemini…

Hem dediklerini yapmazsam patronla aram bozulur, işimden olurum diye düşünüyor…

Bir tarafta mağdur işçi,

Diğer tarafta patron…

Eski iş arkadaşını mı düşünürsün? yoksa hali hazırda patronunu mu?

Adam işten ayrılmış, bir daha nerede göreceğim yüzünü…

Patron ağır basıyor doğal olarak…

Duruşma salonu önünde baş önde eğik…

Davacı işçi ile yüzyüze gelmemek gerek tabi…

Önce yemin eda ediliyor…

Ardından hakim soruyor :

Tanır mısın davacıyı?

Tanırım Hakim bey, aynı işi yapıyorduk, bir dönem birlikte çalıştık.

Peki maaşın nedir?

Asgari ücret

Davacının maaşı?

Aynı…

Yemini hatırlatılıyor tekrar…

Cevap değişmiyor…

15 yıllık kıdemi olan usta ve asgari ücret…

Hakim yemiyor tabi…

Velhasıl davacı tanıkları, emsal ücret araştırması derken, davacı işçinin gerçek maaşı üç aşağı beş yukarı çıkıyor ortaya…

İşçi de istediğini alıyor…

Olan kime mi oluyor?

Bizim yalakaya tabii…

Aradan çok değil, bir sene geçiyor ve yalaka, işverenle kötü oluyor.

Bu kez davacı kendisi…

İki tanık dinletirim, işçi lehine yorum ilkesi de var, alırım tüm haklarımı sonuna kadar diyor…

Hakim soruyor maaşın?

3.104 TL diyor bizim yalaka…

Patron hemen söz alıyor; “Duruşmada kendi beyanı var asgari ücret aldığına dair”

Tanıklık yaptığı dosya celp ediliyor.

HMK 188/1 maddesi çok açık;

Mahkeme önü ikrar kendisini bağlıyor.

Davayı kazanıyor kazanmasına

Ama alabileceği 10 iken, 1’e razı geliyor…

Eski iş arkadaşını düşman edindiğine mi,

Gerçek maaşı üzerinden haklarını alamadığına mı,

Yalan yere namus, şeref üzerine yemin ettiğine mi yansın bilemiyor…

Allah’ın sopası yok…

Diğer tarafı da düşünmek lazım…

“…Davacı, davalı işyerinde en son aylık net 3.104 TL ücretle çalıştığını ileri sürmüştür. Davalı işveren ise davacının asgari ücretle çalıştığına ilişkin ücret bordroları ibraz etmiştir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda ücret araştırmasına itibar ederek aylık 1.750 TL net ücretle çalıştığı kabul edilerek işçilik alacakları hesaplanmıştır. Halbuki davacı işçi Bakırköy İş Mahkemelerinde davalı işveren aleyhine açılan davalarda işveren lehine yaptığı tanıklıklarında işyerinde asgari ücretle çalıştığını açıkça beyan etmiştir. Davacının Mahkeme huzurundaki bu beyanları kendisini bağlayıcı niteliktedir. Mahkemece gerekirse bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle davacının işçilik alacakları asgari ücret üzerinden hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.”(9. HD. 2011/51335 E. 2013/33684 K. 17.12.2013)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*