Tehir-i icra için ek mehil verilmesi talebi örneği

……….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO: 20../……. E.

Takibe konu ilam, tehir-i icra talepli temyiz edilmiş olup, müdürlüğünüzce hesaplanan teminat tutarı dosyaya depo edilmiş ve tarafımıza, Yargıtay’dan icrayı geri bırakma kararı getirmek üzere, …….. Tarihinden başlamak üzere … gün mehil verilmiş idi.
İş bu kere, Yargıtay’ca henüz icranın geri bırakılması talebimiz hususunda bir karar verilmediğinden, tarafımıza bu hususta ek süre verilmesini talep ederim. ../…/…….

Borçlu Vekili
Av. ……………..

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*