Tehir-i icra talebi ek dilekçesi örneği

YARGITAY ( ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE
………….. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DOSYA NO: 20../….. E. 20../……. K.

DAVALI :
VEKİLİ :Av.
DAVACI :
VEKİLİ :Av.
KONUSU : Tehir-i icra talebidir.
AÇIKLAMA
ve TALEP : Yerel mahkeme kararı, yasal süresi içerisinde temyiz edilmiş olup, temyiz tarihinde ilam icraya konulmadığından, temyiz dilekçemizde tehir-i icra talep edilmemiş idi.
İşbu kere, ilam, davacı tarafça, …. İcra Müdürlüğü’nün …./….. E. Sayılı dosyasından icraya konulmuş olduğundan ve icra müdürlüğünce kararın tehir-i icra talepli temyiz edildiğine dair derkenar sunulmadıkça tarafımıza mehil vesikası verilmeyeceği beyan edildiğinden, tehir-i icra talebinde bulunma zarureti hasıl olmuştur.
Gereğini saygılarımla vekaleten talep ederim…/../20..

Davalı Vekili
Av. ………………..

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*