Tehir-i icra talebi için derkenar örneği

………….. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DOSYA NO: 20../….. E. 20../……. K.

DAVALI :
VEKİLİ :Av.
DAVACI :
VEKİLİ :Av.
KONUSU : Derkenar talebidir.
AÇIKLAMA
ve TALEP : Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, davacı tarafından ……….. İcra Müdürlüğü’nün 20…/…….. E. Sayılı dosyasından icraya konulmuş olup, İcra dosyasından, Yargıtay’dan tehiri icra kararı getirmek üzere mehil vesikası alınacağından, mahkemenizce verilen kararın tarafımızca süresinde temyiz edilip edilmediği, edilmiş ise temyiz tarihinin dilekçem ekine derkenar olarak verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim…./…./20..

Davalı Vekili
Av. ………………..

20../……. E.

……………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İlgi: 20../…….. E. Sayılı dosyanız.
Mahkememizin 20../….. E. Sayılı dosyasından verilen karar, ……………. Tarihinde, yasal süresinde davalı vekilince tehiri icra talepli olarak temyiz edilmiş olup, iş bu derkenar, davalı vekilinin talebi üzerine verilmiştir…/../20..
 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*