Mahkumlar için çağrı kağıdı örneği

Örnek : 11

 

ÇAĞRI KAĞIDI

(Mahkumlara Mahsustur)

 

DAVETİYE ÇIKARAN

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI : …. Cumhuriyet Başsavcılığı

İLAMAT NUMARASI                    : 20../..-…..

MAHKUMUN KİMLİĞİ                :

MAHKUMUN ADRESİ                  :

HÜKMÜ VEREN MAHKEME     : ………….. Ceza Mahkemesi

KARARIN ESAS VE KARAR NO : 20../.. esas 20../…. karar sayılı

CEZANIN NEVİ VE MİKTARI    : … YIL … AY HAPİS

 

Hakkınızdaki ilamın infazı için (On gün) zarfında Cumhuriyet Başsavcılığımıza ya da bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmanız, başvuruda bulunmadığınız takdirde 5275 Sayılı Yasanın 19/1 maddesi hükümüne istinaden hakkınızda yakalama emri çıkarılacağı tebliğ olunur.27/10/2014

 

Zabıt Kâtibi                                                                                                                            Cumhuriyet Savcısı

 

 

NOT: 6352 Sayılı Yasanın geçici madde 3/2 madde ve fıkrasında sayılan suçlar hariç olmak üzere, hakkınızdaki ilamın infazı için 10 gün içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza yada en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olmanız , teslim olmadığınız takdirde hakkınızda 5275 Sayılı Kanunun 19/1 Maddesine göre yakalama emri çıkarılacağı ve yakalandığınızda kapalı ceza infaz kurumuna alınarak Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nin 6. Maddesine göre işlem yapılacağı tebliği ve ihtar olunur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*