Aile içi şiddet nedeniyle savcılığa şikayet ve koruma tedbiri talebi dilekçesi örneği

……………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

ŞİKAYET EDEN: Ad Soyad  (T.C Kimlik No:………………)
ADRES:
ŞİKAYET OLUNAN: Eşin Adı Soyadı (T.C Kimlik No:………………)
ADRES:
SUÇ: Aile içi şiddet, müessir fiil
SUÇ TARİHİ:

ŞİKAYET NEDENLERİ:

Eşimle ……… tarihinde evlendik ve bu  evlilikten …………………….  doğumlu, ……….. adında müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.

Eşim  bana ve çocuklara karşı sürekli şiddet uygulamakta, Gerek beni, gerekse  müşterek çocuğumuzu dövmekte, şahsıma hakaret ve tehditler savurmaktadır.

Benim ve çocuklarımın can güvenliği bulunmamak­tadır. En son dayak olayından sonra yaralandım. Uğradığım şiddetin belirlenmesi için Adli Tıbba sevkimi istiyorum.

Eşim hakkında şikayetçiyim. Gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını, 6284 sayılı kanundan kaynaklanan tüm koruma tedbirlerinin alınmasını talep ediyorum.

HUKUKİ NEDENLER: 6284 Sayılı kanun sair yasal mevzuat

DELİLLER: Nüfus kayıtları, darp raporu, tanık beyanları sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle, Adli Tıbba sevkim ile yapılacak soruşturma sonunda,özel hukuka ilişkin haklarım saklı kalmak kaydı ile;

1- Şikayet olunan hakkında cezalandırılmak üzere kamu davası açılmasını,

2-6284 sayılı yasanın ilgili tedbir hükümlerinin uygulanmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Şikayetçi

Ad Soyad

 
Notlar: 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun çerçevesinde koruma kararı istemi için, şiddetin eş tarafından yapılması şart olmayıp, eş dışında aile fertlerinden başkası tarafından şiddete uğranılmışsa, şikayet olunan yerine onun isim ve adres bilgileri yazılacaktır.
Suç kısmındaki müessir fiil bölümüne, dayak, hakaret, tehdit, cinsel taciz, tecavüz, silah gösterme, hürriyeti kısıtlama gibi hangi tür eylem varsa açıkça yazılacaktır.
Suç tarihi kısmına, şiddet olayının yaşandığı tarih yazılacaktır.

Şikayet nedenleri kısmında, yaşanan olayları özet bir şekilde anlatmak gerekmektedir.

Şikayet, savcılığa yapılabileceği gibi, karakola da yapılabilir. En yakın karakola (yaşadığınız bölge polis bölgesi ise polis karakoluna, jandarma sorumluluğunda ise jandarma karakoluna) müracaat ederek, eşinizden veya aile içinde kimden şiddet görüyorsanız, o şahıs hakkında şiddet gördüğünüzü sözlü beyan ederek şikayetçi olabilirsiniz. Karakol şikayetinde dilekçe yazmanıza gerek yoktur. Görevli memurlar, beyanlarınızı tutanak altına alıp size tutanağı imzalatacaklardır.  Ardından gereken işlemler için sizi yönlendirecekler, dilekçenizi ilgili birimlere ileteceklerdir. Bu aşamada fiziki şiddet sözkonusu ise, sizi hastaneye sevk edip, varsa darp hususunda hastane raporu almanız gerekecektir.

Uygulamada, bu tür şikayetler üzerine gecikmeksizin şiddet uygulayan kişi hakkında uzaklaştırma kararı verilmektedir. Aynı zamanda ceza davası da açılmaktadır. Şiddet gören eşin, boşanma düşüncesinde ise, öncesinde bu şikayeti yapıp, gördüğü darp ile ilgili rapor alması, boşanma davasında eşin kusurunun ispatı açısından kendisine büyük oranda kolaylık sağlayacaktır.

33250cookie-checkAile içi şiddet nedeniyle savcılığa şikayet ve koruma tedbiri talebi dilekçesi örneği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*