Avukatın gözaltındaki müvekkili ile görüşmesi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 149. maddesine göre, şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilme hakkına sahiptir. Şüpheli veya sanığın kanuni temsilcisi varsa, kanuni temsilci de, şüpheliye veya sanığa müdafi seçme hakkına sahiptir.

Soruşturma aşamasında, ifade almada, hazır bulunabilecek avukat sayısı üç ile sınırlandırılmıştır. Sanığın veya şüphelinin avukatının, Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında müvekkili ile görüşme, ifade alımı sırasında veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı olup, bu hakkın engellenmesi veya kısıtlanması mümkün değildir.

154. maddede, Şüpheli veya sanığın, vekaletname aranmaksızın avukatı ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebileceği düzenlenmiştir. Şüpheli veya sanığın, avukatı ile yaptığı yazışmaların denetime tabi tutulması da mümkün değildir.

Terör kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca,  Şüphelinin, gözaltı süresince yalnızca bir müdafiin hukuki yardımından yararlanabileceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamdaki suçlarda, gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hakim kararıyla yirmidört saat süre ile kısıtlanabilir; ancak bu süre içerisinde ifade alınamaz.
Şüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınırken, CMK 149. maddeye göre 3 avukat hazır bulunabilirken, terör kapsamındaki suçlarda tek müdafii hazır bulunabilir.

33230cookie-checkAvukatın gözaltındaki müvekkili ile görüşmesi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*