Azilname örneği (Avukatı azil)

AZİLNAME

Azil Eden                                         :………… (T.C Kimlik No:…………………)
Adresi                                     :……………………
Azil Olunan                                     :…………..(T.C Kimlik No: ………………)
Adresi                                      :………………………
Bilgi İçin Gideceği Yer            :Bakırköy 8. İş Mahkemesi’nin 2015/…. E. sayılı dosyası
Adresi                                               :……………………………

Sayın muhatap;

Bakırköy 15. Noterliği’nin …/…/2014 tarih, ……… yevmiye numarası ile tarafınıza dava ve icra takipleri için vermiş olduğum vekaletnameden,  Bakırköy 8. İş Mahkemesi’nin 2015/…. E. sayılı dosyasında üzerinize düşen görevleri layıkı veçhile yerine getirmediğinizi öğrenmiş bulunduğumdan, ( ya da sebep göstermeyip gördüğüm lüzum üzerine yazılabilir) görevi ihmal, vekalet görevinin kötüye kullanılması ve sair hususlarda her türlü şikayet ve dava hakkım saklı kalmak kaydı ile   gördüğüm lüzum üzerine sizi azlediyorum.

Bundan sonra, vermiş olduğum vekaletnamelere  dayanarak adıma herhangi bir işlem yapmaya yetkili bulunmadığınızı bildiririm. 08.02.2016

                                                                                                          …………………

Sayın Noter;

İş bu azilnamenin bir nüshasının muhataba , bir nüshasının bilgilendirme amacı ile Bakırköy 8. İş Mahkemesi’nin 2015/…. E. sayılı dosyasına tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini talep ederim.

 

37442cookie-checkAzilname örneği (Avukatı azil)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*