Avukat, vekalet ücretine karşılık, müvekkilinin icra dosya alacağını temlik alabilir mi?

Bu soruya, temlik edilmek istenen icra dosyasında avukatın vekil olup olmadığına göre cevap vermek gerekecektir. Şöyle ki;

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 47. maddesi, “Çekişmeli hakları edinme yasağı” başlıklı olup, madde metnine göre “Avukat, el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edinmekten veya bunların edinilmesine aracılıktan yasaklıdır. Bu yasak, işin sona ermesinden itibaren bir yıl sürer. “

Avukatlık Kanunu’un 164. madddesinin 3. fıkrasında yer alan , “…dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.” hükmü gereği, ayrıca avukatın, dava sonucuna katılma yasağı da bulunmaktadır.

Sonuç olarak; eğer avukat, temlik edilmek istenen icra dosyasında vekil ise, işin sona ermesinden bir yıl geçmedikçe, çekişmeli hakları edinme yasağı uyarınca, icra dosya alacağını temlik alamayacaktır.

Vekalet ücreti karşılığı temlik edilmek istenen icra dosyasında, avukatın vekil olmaması halinde ise, vekalet ücretine karşılık müvekkilinin icra dosya alacağını temlik almasında herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*