Adli yardım veren avukatlarca sık sorulan sorular

Mahkeme ara kararının yerine getirilmesi için müvekkile ulaşamıyorum, ne yapabilirim?

Müvekkilinize iadeli taahhütlü mektup/noter/telgraf ile durumu bildirip, belli sürede tarafınıza ulaşması gerektiğini belirtin, buna rağmen müvekkiliniz sizin ile temasa geçmezse, durumu kurula bildirdiğiniz takdirde görevlendirmeniz geri alınır.

Görevlendirme kapsamında bağlantılı işlemler için ne yapmalıyım? Örneğin, boşanma davası açmak için görevlendirildim, davayı açtıktan sonra müvekkilin eşinin de boşanma davası açtığını öğrendim bu dava için görevlendirilir miyim?

Durumu kurula bir dilekçe ile bildirirdiğiniz takdirde talebiniz kurulca değerlendirilir, hukuki yararın varlığı kanaati oluşursa yapmak istediğiniz işlem için (dava/icra takibi /şikayet) size ek yetki verilir. Örnekteki olayda kurul kararıyla, avukata davayı takip için ek yetki verilir.

Tarafıma bu yıl bir tane görevlendirme yapıldığı halde ortağıma iki tane görev verildi. Bu nasıl olabilir?

Tarafınıza tevdi edilen görevden aldığınız ücret, işin tarifesi gereği ya da ek yetkiler nedeniyle ortalamadan yüksek olduğundan sıralamada program tarafından arkaya alınmış olabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni mesleğe başlayan meslektaşlarımız da gönüllülük listesine kayıt olarak göreve başladıklarında taban puanla kayıt olmaktadırlar. Görevlendirmelerde ek yetkiler de dahil olmak üzere her iş için ayrı puan eklenmekte olup, yeni görevlendirmeler sistemde en düşük puandan başlayarak yapılmaktadır.

Neden az görev geliyor?

Yukarıda açıklananların yanısıra; haftalık olarak yapılan görevlendirmelerin yarısına yakını tekrar, daha önce görev verilmiş ancak talepçinin vazgeçmesi, dosyada hukuki/ekonomik yararın olmadığının anlaşılması gibi nedenlerle dosyanın iptal edilmesi sonucu ücret almaya hak kazanamamış avukatlara verilmektedir. Bir talepçinin vazgeçmesi sıranızı bir hafta sonraya kaydırmaktadır. Bu da şüphesiz meslektaşlarımıza yapılan görevlendirme sayısını belirleyen en önemli etkendir.

Büroda çalışan görevliler ücret alabileceğimi/yetki almam gerektiğini/görevin geri alınabileceğini/masrafların karşılanabileceğini vs. söylemişti ancak Adli Yardım Kurulu farklı bir karar verdi?

Adli Yardım Gönüllü Avukatlarının tüm talepleri Adli Yardım Kurulu tarafından incelenir, karara bağlanır. Büro çalışanları avukatlara “ön karar” vermeye yetkili ya da zorunlu değildir.Bu sebeple dosyanızın sorumlu avukatıyla irtibata geçilmesi sorularınıza sağlıklı ve istikrarlı çözüm getirmemizi sağlayacaktır.

Tarafıma görevlendirme yapıldı, ancak yaptığım araştırma sonucu dava açmada hukuki yarar olmadığı kanaatine ulaştım, ne yapmalıyım?

Görüşünüzü bir dilekçe ile kurula sunduğunuz takdirde ve kurul kararıyla da hukuki yararın olmadığı kanaatine ulaşılırsa, görevlendirmeniz geri alınır ve emeğinizin karşılığı olarak size yazılı danışma ücreti ödenir.

Mali durum araştırmasından sonra istek sahibinin ekonomik durumunun iyi olduğu anlaşıldı, ne yapmalıyım?

Kurulun ilke kararı gereği, müvekkiliniz hakkında hazırlanan mali araştırma raporunu her halükarda kurula bildirmeniz gerekmektedir. Bunun dışında ekonomik durumuna ilişkin yazılı belgelere ulaştığınız takdirde de bunu kurulumuza bildirmeniz gerekmektedir. Kurulca yapılan incelemede istek sahibinin görüşme esnasında kurulu yanıltıcı beyanlar verdiği anlaşılırsa, görevlendirmeniz geri alınır.

Dosyadan sorumlu kurul üyesi avukat ne demektir, dosyadan sorumlu avukat ben değil miyim?

Dosyadan sorumlu kurul üyesi avukat, size yapılan görevlendirmeye karar veren, konusunu belirleyen, dosyada karşılaşabileceğiniz her türlü aksamada size yardımcı olacak, Adli Yardım işleyişi hakkında bilgili ve deneyimli Adli Yardım Kurul Üyelerinden biridir.

Gönüllülük listesinden nasıl çıkabilirim, sistemden çıkarsam yürüttüğüm adli yardım dosyalarının akıbeti ne olacak?

Adli yardım gönüllülük listesine katılma ve ayrılma isteğe bağlıdır. Sistemden çıkmak için talebinizi bir dilekçeyle kurula iletmeniz yeterlidir. Bu durumda tekrar başvurunuza dek görevlendirme yapılmayacak olup, talep ettiğinizde derhal sisteme dahil edileceksiniz. Sistemde pasife alınma halinde sadece ileriye yönelik görevlendirme yapılmayacak olup, mevcut dosyalar için sorumluluğunuz devam edecektir. Bunun istisnası, diğer Barolara nakil, ağır hastalık, askerlik, Baro Levhasından Silinme gibi işin yürütümünü ortadan kaldıran hallerdir. Sistemden ayrılışınız haklı bir gerekçeye dayandığı takdirde dosyalara başka meslektaşlarınız görevlendirilecektir.

Fon payı ve esasları nelerdir? Fon payının aktarımı nasıl sağlanır?
TBB Adli Yardım Yönetmeliği gereği; Adli Yardım Bürosunun gelirlerinden biri adli yardım talepçilerinden ve avukatlardan alınan fon payı geliridir. Adli yardım talepçisi ile adli yardım başvurusu sırasında yapılan görüşmede sonucunda kendisine taahhütname bilgileri aktarılır ve imzalatılır. Bu taahhütnamede; talepçinin adli yardımdan yararlanması sonucunda lehine maddi bir kazanım elde edilmesi halinde adli yardım bürosu tarafından o işte görev ifa eden avukata ödenen ücretler ile tahsil edilen meblağın %5’inin adli yardım fonuna aktarılcağı konusu ve diğer konular yer almaktadır. Bu şekilde talepçi lehine maddi bir kazanım olması halinde; siz değerli meslektaşlarımız tarafından Kurulumuz bilgilendirilerek Adli Yardım Bürosuna başvuru suretiyle fon payının aktarımı sağlanır. Bunun yanısıra Avukatlık Yasasının 180/e maddesi gereği, adli yardım hizmetini vekil olarak ifa eden gönüllü meslektaşlarımızın da adli yardımdan aldığı ücretlerin %10’unun adli yardım fonuna aktarılması gerekmektedir. Bu da uygulamada, serbest meslek makbuzunuzu kestikten sonra belirlenen meblağdan %10’unun kesilmesi suretiyle kalan ücretin banka hesabınıza aktarılması şeklinde sağlanmaktadır.

Görevlendirme ile ilgili yaptığımız işlemleri Kurulunuza bildirmemiz durumunda ayrıca ücret talebimizi de belirtmemiz gerekmekte midir?

Ücret talebinin de dilekçeniz içeriğinde açıkça belirtilmesi yahut bu konuda Büro nezdinde bulunan ücret talep formlarını doldurularak ekine gerekli belgelerin ilave edilmesi gerekmektedir.

Yargılama giderlerinin talepçi tarafından karşılanamaması durumunda ilk olarak ilgili mahkemeden Adli Müzaheret talebinde bulunup, bu talep reddedildikten sonra mı yazılı olarak Kurulunuza başvurarak bu giderlerin Adli Yardım Fonundan karşılanmasını talep etmeliyim?

Adli yardım isteği kabul edilen talepçi kural olarak yargılama giderlerini karşılamak zorundadır. Ancak yargılama giderini karşılayamıyor ise öncelikle açılacak asıl dava ile birlikte veya derdest bir dosyaya atama yapılmışsa bu dosya üzerinden adli müzaharet talebinde bulunulur. Bu durumda bağımsız olarak yani ayrı bir değişik iş dosyasından yapılan adli müzaharet başvurularında avukata ayrıca ücret ödenmez. Asıl davayla birlikte adli müzaharet istenmesi halinde, peşin harç ödenmeyecek olup, başvuru,vekalet harcı, dosya ve tebligat gideri sarfedilir. Adı geçen bu masraflar sarfedikten sonra- Kurula başvuru yapılması halinde adli yardım fonundan karşılanır.

Kurul tarafından yapılan görevlendirmeler dışında talepçinin başkaca iş ve işlemlerinden kaynaklı olarak yaptığım hizmetlerin ücretlerine hak kazanır mıyım?

Talepçinin başka iş ve işlemlerinde adli yardım bürosundan ek yetki almadan hukuki yardımda bulunma ve ücret talep etme hakkı bulunmamaktadır. Talepçinin görevlendirme konusu dışında başkaca hukuki ihtilafları olması halinde gerekli belgeleriyle Adli Yardım Bürosuna başvurması yahut sizin müvekkilinizden aldığınız kimlik fotokopisi ekli yazılı talimata binaen Kuruldan ek yetki istemeniz gerekmektedir.

30410cookie-checkAdli yardım veren avukatlarca sık sorulan sorular

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*