Yazar Arşivi: adliforum

Tahliye taahhüdü hakkında bilinmesi gerekenler

Yazılı tahliye taahhüdü sebebiyle tahliye konusuna, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddenin 1. fıkrasında yer verilmiştir. Madde 352/1: “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir”. Bu hükme göre, bir tahliye ...

Devamını Oku »

Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler

Suç sayılan eylemlerin bazı şartlar altında gerçekleştirilmesi halinde suç olarak kabul edilmemesi ve bazı hallerde de suç sayılmakla birlikte ceza indirimi yapılması ya da hiç ceza verilmemesi sonucunu doğuran nedenlerdir. Bu sebepleri hukuka uygunluk nedenleri ve ceza sorumluluğunu kaldıran ya da azaltan diğer nedenler olarak ayırmak mümkündür. HUKUKA UYGUNLUK HALLERİ: 1- Meşru Müdafaa.2- Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi.3- Hakkın Kullanılması.4- Mağdurun ...

Devamını Oku »

Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanması – lehe olan kanunun belirlenmesi

Caza kanununun zaman bakımından uygulanmasında ana kural, kişi suç işlediğinde yürürlükte olan yasanın derhal uygulanmasıdır. Suç Ne Zaman İşlenmiş Sayılır? T.C.K da bu konuda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte; öğretide çoğunlukla suçun icrahareketlerinin tamamlandığı anda oluşmuş sayılacağı belirtilmektedir. Kişinin hareketi gerçekleştirdiği anda yürürlükteki yasa hükümlerine göre eylem suç teşkil etmiyorsa kişiye ceza verilmez. Sonradan çıkan bir kanun kişinin eylemini suç ...

Devamını Oku »

Gizli Soruşturmacı hakkında bilinmesi gerekenler

Gizli soruşturmacı kavramı hukukumuza ilk olarak 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu 5. maddesi ile ve “gizli görevli” adı ile girmiştir. Bu Kanunun 5. maddesine göre, suçların soruşturulmasında, diğer tedbirlerin yeterli olmadığının anlaşılması halinde, kamu görevlileri gizli görevli kullanabilmekteydi. Gizli görevli gerektiğinde, örgüt içine sızarak, gözetlemek, izlemek, örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve suçlarla ilgili diğer delil, ...

Devamını Oku »

Uyuşturucu madde Afyon ve türevleri

Yunanca öz anlamına gelen “opos” sözcüğünün kaynaklık etmesi ile “opium” olarak bilinen, Arapça ismi ile afyon, haşhaşın olgunlaşmamış kapsüllerinin çizilmesi sonucu elde edilen sütün yoğunlaşarak katılaşmasından elde edilmektedir. Taze halde iken süt kıvamında beyaz ve akıcı bir sıvı olan ve katılaşarak esmerleşen afyonun elde edildiği haşhaş bir kültür bitkisidir. Her coğrafyada yetişmesi mümkün olan haşhaşın en yaygın yetiştirildiği bölgeler, Güneydoğu ...

Devamını Oku »

Neden boşanıyoruz?

Ülkemizde, boşanma oranları, son 10 yılda ciddi anlamda artış göstermiştir. Öncelikle, 2014 yılı itibarı ile Türkiye İstatitistik Kurumu’nun ülkemizdeki evlenme ve boşanma verilerini inceleyecek olursak; 2 Nisan 2015 tarihinde açıklanan TÜİK verilerine göre,  2014 yılında evlenen çift sayısı 599.704 iken,  boşanan çiftlerin sayısı, bir önceki yıla oranla %4,5 artarak 130.913 olmuştur. 130 Bin çiftin 4727 tanesi, evliliğinin ilk yılında, 47.090 tanesi ...

Devamını Oku »

Adli yardım veren avukatlarca sık sorulan sorular

Mahkeme ara kararının yerine getirilmesi için müvekkile ulaşamıyorum, ne yapabilirim? Müvekkilinize iadeli taahhütlü mektup/noter/telgraf ile durumu bildirip, belli sürede tarafınıza ulaşması gerektiğini belirtin, buna rağmen müvekkiliniz sizin ile temasa geçmezse, durumu kurula bildirdiğiniz takdirde görevlendirmeniz geri alınır. Görevlendirme kapsamında bağlantılı işlemler için ne yapmalıyım? Örneğin, boşanma davası açmak için görevlendirildim, davayı açtıktan sonra müvekkilin eşinin de boşanma davası açtığını öğrendim bu ...

Devamını Oku »

Avukatların kamu kurumlarından bilgi ve belge alma yetkisi ve bu yetkinin sınırları

Kamu kurumlarından bilgi ve belge inceleme yetkisi, avukatlık mesleğinin icra edilebilmesi için olmazsa olmaz koşullardandır. Bilgi ve belge inceleme yetkisi, yasal dayanağını Avukatlık Kanunu’nun 2. Maddesinden almaktadır. Avukatlık Kanunu’nun, “Avukatlığın amacı” başlıklı 2. Maddesi; Madde 2 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 – 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun ...

Devamını Oku »

Avukatın süre garantisi vermesi – Avukatın Azli – Hukuk Genel Kurulu Kararı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No:2013/1957 E. Karar No: 2015/1094 K. ALACAK DAVASI VEKİLİN HAKSIZ AZLİ VEKALET SÖZLEŞMESİ AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 390 BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 396 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 34 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 174 TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 2 “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 4. Asliye ...

Devamını Oku »