Yazar Arşivi: Av. Yalcin KAYA

Stajyer avukatın ilginç haciz anısı

Staj yıllarım… Bir vakıf arabası dolusu avukat, stajyer, takip elemanı hacze çıkmışız… Şoför dosyaları dizmiş kendince sıraya, teker teker dolaşıyor adresleri… Borçlu adını seslendi şoför. “Benim dosya” dedi arka sıradan orta yaşlarda bir bayan avukat. Haciz memuru ve avukat, adresin bulunduğu binaya girdi. Biz de aşağıda beklemeye başladık. Beş dakika geçmedi, (sonradan öğrendik ki haciz memurunun mesaj atması üzerine ) ...

Devamını Oku »

Cezaevi Görüş Talep Dilekçesi Örneği

    ……………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA       Halen ……………………………………………. Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu/Hükümlü bulunan aşağıda açık kimliği yazılı Şahıs ile görüşmek istiyorum.     Gerekli iznin tarafıma verilmesini arz ederim.       Adı ve Soyadı       İmza … / … / 20..…     Ziyaretçinin : T.C. Kimlik No : Adı : Soyadı : Ana Adı : Baba Adı : ...

Devamını Oku »

Veraset İlamı Talep Dilekçesi Örneği

………… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE                                                                          DAVACI      : Ad Soyad- TC Kimlik No   DAVALI       : HASIMSIZ   DAVA          : Veraset İlamı. (Mirasçılık Belgesi Verilmesi) ...

Devamını Oku »

İdari Hakimlik Mülakat Soruları ve Cevapları 2015

10 Eylül Mülakat Soruları İdari Hakimlik Facebook gruplarından derlenen sorular ve cevaplar aşağıdadır. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederiz. 1-Konut dokunulmazlığı AY 21- Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı ...

Devamını Oku »

8 Eylül 2015 İdari Yargı Hakimlik Mülakat Soruları ve Cevapları

8 Eylül 2015 Salı İdari Yargı Mülakat Soruları Facebook gruplarından derlenen sorular aşağıdadır. Eksik ya da yanlış olduğunu düşündüğünüz cevaplar için lütfen konu altından yorum yaparak belirtin. İdari Hakimlik sınavına hazırlanan meslektaşlara başarılar dileriz. İdari Yargıda kanun yararına temyiz Kanun yararına temyiz Madde 51 – 1. İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf ...

Devamını Oku »

İdari Yargı Hakimlik Mülakat Soruları ve Cevapları 2015

Adli ve İdari Yargı sınavlarına hazırlanan meslektaşlar için sorular ve cevaplar aşağıda yer almaktadır. Tamamen bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Eksik ya da hatalı olduğunu düşündüğünüz kısımları bizlere bildirirseniz gerekli düzenlemeyi yaparız. 1-) HMK’da tashih ve tavzih Hükmün tashihi MADDE 304- (1) Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, mahkemece resen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir. Hüküm tebliğ ...

Devamını Oku »

Yürürmeyi durdurma hakkında bilinmesi gerekenler

İdare tarafından tesis edilen işlemler, değiştirilmedikçe, geri alınmadıkça, veya mahkemece iptal edilmedikçe, icrai niteliklerini devam ettirmektedirler. İdari işlemlerden menfaatleri ihlal edilenler,İdari Yargılama Usulü Kanununda belirtilen süreler içerisinde bu işlemlerin iptalini dava yolu ile talep edebilirler. Yürütmenin durdurulması kurumu, Anayasanın 125 inci maddesinin 5 inci fıkrası ile 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, idari yargı yerleri, idari işlemin ...

Devamını Oku »

Avukatların Sıkça Duyduğu Cümleler

Avukatların Sıkça Duyduğu Cümleler   Şimdi siz bütün kanunları ezbere biliyo musunuz??? Nasıl ezberliyosunuz yeaaa…   Hangi adliyede avukatsınız?   Tahsil et, yarısı senin…   İki satır dilekçe yazdı, dünyanın parasını istedi. (Bu, yüzlerine karşı değil, genelde arkalarından söylenir.)     -Ne mezunusunuz? + Hukuk -4 yıllık mı? +???   Avukat bey/hanım şimdi siz nasıl tecavüzcüyü savunuyosunuz yaa…   Avukat ...

Devamını Oku »