Avukatlık Ücret Tarifeleri

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi -2016

21 Aralık 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29569 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve işbu Tarife hükümleri uygulanır. ...

Devamını Oku »

Ankara Barosu Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret tarifesi -2015

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 1.430,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3.520,00 TL. ‘den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.520,00 TL. 4 Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 6.050,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit ...

Devamını Oku »

İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret tarifesi -2015

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ   A-    SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.600,00 TL   2 Mirasçılık belgesinin alınması 2.400,00 TL   3 Tahliye Davası 5.700,00 TL ’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’u 4 İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası 5.700,00 TL ‘ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların ...

Devamını Oku »

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi -2015

2015 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) takip eden her saat için ayrıca 110,00 TL 210,00 TL 2.  Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) takip eden her saat için ayrıca 210,00 TL 400,00 TL 3. Yazılı danışma ...

Devamını Oku »