Terk Nedeniyle Boşanma

Terk nedeni ile açılan boşanma davasında manevi tazminata hükmedilebilir mi?

Terk nedenli boşanma davası kabul edilip boşanma hükmü kesinleştiğinde, kusurun tamamen davalıda olduğu kabul edilir. Bu durumda davacının kısmen dahi kusurlu olduğundan söz edilemez. Bu nedenle, davalı bakımından Türk Medeni Kanununun 174/1-2 maddesindeki kusurluluğa dair koşul; davanın kabul edilmesi ve boşanma hükmünün kesinleşmesi sonucu kendiliğinden gerçekleşmiş sayılır. Ancak, manevi tazminat verilebilmesi için kusurluluk yetmez; boşanmaya neden olan olayın manevi tazminat ...

Devamını Oku »

Terk nedeniyle boşanma davası hakkında bilinmesi gerekenler

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi uyarınca terk, özel ve mutlak boşanma” sebeplerinden biri olarak sayılmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun  Terk başlıklı 164. Maddesi: “(Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 19)Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ...

Devamını Oku »

Hangi hallerde terk nedeni ile boşanma davası açılamaz?

1-Askerlik sebebiyle ayrı yaşamada, 2-Cezaevinde bulunma sebebiyle ayrı yaşamada, 3-Hastalık sebebiyle ayrı yaşamada, 4-Öğrenim sebebiyle ayrı yaşamada, 5-Memuriyet nedeniyle ayrı yaşamada, 6-İş seyahati sebebiyle ayrı yaşamada terkten bahsedilemez. Bu gibi durumlarda, terk nedeni ile boşanma davası açılamaz.

Devamını Oku »