Avukatlara Tavsiyeler

İcra Hukukunda süreler

  İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA SÜRELER MADDE KONU SÜRE 7 Devlet aleyhine tazminat davası açma süresi Öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl, herhalde fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren 10 YIL 9 İcra ve İflas daireleri aldıkları paraları ve kıymetli evrak ve değerli şeyleri tevdii süresi 1 GÜN 16 Şikayet süresi muamelelerin öğrenildiği tarihten itibaren 7 GÜN (Süresiz şikayet halleri hariç) 18 ...

Devamını Oku »

Adli yardım veren avukatlarca sık sorulan sorular

Mahkeme ara kararının yerine getirilmesi için müvekkile ulaşamıyorum, ne yapabilirim? Müvekkilinize iadeli taahhütlü mektup/noter/telgraf ile durumu bildirip, belli sürede tarafınıza ulaşması gerektiğini belirtin, buna rağmen müvekkiliniz sizin ile temasa geçmezse, durumu kurula bildirdiğiniz takdirde görevlendirmeniz geri alınır. Görevlendirme kapsamında bağlantılı işlemler için ne yapmalıyım? Örneğin, boşanma davası açmak için görevlendirildim, davayı açtıktan sonra müvekkilin eşinin de boşanma davası açtığını öğrendim bu ...

Devamını Oku »

Avukat, vekalet ücretine karşılık, müvekkilinin icra dosya alacağını temlik alabilir mi?

Bu soruya, temlik edilmek istenen icra dosyasında avukatın vekil olup olmadığına göre cevap vermek gerekecektir. Şöyle ki; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 47. maddesi, “Çekişmeli hakları edinme yasağı” başlıklı olup, madde metnine göre “Avukat, el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edinmekten veya bunların edinilmesine aracılıktan yasaklıdır. Bu yasak, işin sona ermesinden itibaren bir yıl sürer. “ Avukatlık Kanunu’un 164. madddesinin 3. fıkrasında yer ...

Devamını Oku »

Eş muvafakati alınmaksızın konulan ipoteğin kaldırılması davası hakkında bilinmesi gerekenler

Eşin açık rızası alınmadan, tapuda malik görünen eş tarafından, asaleten veya kefaleten doğmuş / doğacak borç karşılığı ipotek verilen gayrimenkulün kaydına konulan ipoteğin kaldırılması ve eğer daha önceden mevcut değilse, gayrimenkulün kaydına aile konutu şerhi konulması talep ve dava edilebilir. Yargıtay, bu hususta 2012-2013 yılları arasında, görüşünden dönerek, tapu kaydında aile konutu şerhi bulunmadığı durumlarda, 3. şahısların iyiniyetli sayılacağı ve ...

Devamını Oku »

Vekalet ücreti uyuşmazlıkları için avukatlara alternatif çözüm yolu

Tahkim, çok sık tercih edilen bir çözüm yolu olmamakla birlikte, özellikle, genel mahkemelerde, iş yükü nedeniyle  yargılamaların oldukça uzun sürüyor olması nedeniyle avukatların, avukat ile müvekkil veya avukat ile avukat arasındaki avukatlık sözleşmelerinden veya hukuki ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarının daha kısa sürede çözümü için alternatif çözüm yolu getirmekte… Tahkim Sözleşmesi, Türkiye Barolar Birliği Tahkim Yönergesinde, “avukat ile müvekkil veya avukat ile avukat ...

Devamını Oku »

Haciz ihbarnamesi – mevduat haczi için bankaların e-tebligat adresleri

1. AKBANK T.A.Ş (Elektronik Tebligat Adresi: akbank.haciz@akbank.hs03.kep.tr) 2. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (Elektronik Tebligat Adresi: aktifbank@hs03.kep.tr) 3. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (Elektronik Tebligat Adresi: albarakaturk.icrahaciz@hs03.kep.tr) 4.ALTERNATİFBANK A.Ş. (Elektronik Tebligat Adresi: abank.muhaberat@hs02.kep.tr) 5.ANADOLUBANK A.Ş. (Elektronik Tebligat Adresi: anadolubank.tebligat@anadolubank.hs03.kep.tr) 6.ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. (Elektronik Tebligat Adresi: bankasya.icratebligat@hs03.kep.tr) 7. BANK MELLAT MERKEZİ TAHRAN-İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ (Elektronik Tebligat Adresi: bankmellat@hs01.kep.tr) 8. BANK ...

Devamını Oku »

İcranın geri bırakılması (tehir-i icra) prosedürü hakkında bilinmesi gerekenler

Kesinleşmeden icraya konulabilen bir ilamın temyiz edilmiş olması, kendiliğinden ilamın icrasını durdurmaz. Kararı temyiz eden tarafın, ilamın icrasını durdurabilmesi için, teminat karşılığı, Yargıtay’dan tehiri icra kararı alması gerekir. Karara uygun şekilde düzenlenmiş icra emrini tebliğ alan borçlu / vekili, 7 günlük süre içerisinde icra emrinde belirtilen tutarı icra dosyasına ödemez ise, alacaklı taraf, haciz yolu ile alacağı tahsil yoluna gidebilir. ...

Devamını Oku »

Avukatlar için adli yardım rehberi

Adli Yardım kurumu, CMK avukatlığı gibi, mesleğe özellikle yeni başlayan avukatlar için maddi destek imkanı sunmaktadır. Adli yardım sisteminde gönüllü avukat olarak yer almak için bir takım yasal prosedürlerin tamamlanması gerekmektedir. Adli yardım sisteminde gönüllü avukat olarak görev yapabilmek için öncelikle avukatın, bağlı bulunduğu baronun Adli Yardım Bürosuna bizzat giderek, matbu başvuru formlarını doldurup baroya teslim edilmesi gereklidir. Bu formda, ...

Devamını Oku »

Avukatlık mesleği ve ekonomik sorunlar

Meslekte başarıyı, para kazanmak olarak algılamak, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra hakimlik-savcılık veya kurum avukatlığı yapmayı seçenlerin baştan başarısız olmayı seçtikleri anlamına gelir ki bu bakış açısının mantıklı bir yönü bulunmamaktadır. Her ne kadar, toplumun genelinde, “Avukatlık mesleği, oldukça iyi kazandıran bir meslek” algısı yer etmiş ise de, bunu tüm avukatlar için söylemek pek mümkün değildir. Ekonomik sorunları dile getirmenin, meslek ...

Devamını Oku »

Uygulamada avukatlarca sık yapılan hatalar -2

Davayı lehine sonuçlandıran avukatın, gerekçeli kararda lehine hükmedilen vekalet ücretini görmekten duyacağı keyfe diyecek yoktur. Mahkemece, kısa kararda, vekalet ücretinin yazılması zorunlu unsurlardan olmayıp, avukat lehine hükmedilen vekalet ücretinin gerekçeli kararla birlikte yazılması mümkündür. Ancak öyle zamanlar olur ki, mahkemece vekalet ücreti, olması gerekenden düşük hesaplanabilmekte veya gerekçeli kararda vekalet ücretiyle ilgili herhangi bir hüküm bulunmadığına dahi rastlanabilmektedir. Bu gibi ...

Devamını Oku »