Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi'nden, %3 barajını aşamayan siyasi partilere kötü haber

Anayasa Mahkemesi, bugünkü (26.01.2016) resmi gazetede yer alan kararıyla,  Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisinin, siyasi partilerin devlet yardımından yararlanmaları için milletvekili genel seçimlerinde %3 oy alma şartının aranmasının seçim hakkını ihlal ettiğine yönelik başvurusunu reddetti. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’ndan GENEL KURUL KARAR BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ VE SAADET PARTİSİ BAŞVURUSU Başvuru Numarası : 2014/8843 Karar Tarihi:  : 10/12/2015 BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvuru, siyasi partilerin ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi'nin hakimlik mülakat sınavına ilişkin kararı

15/10/2006 tarihinde yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı yazılı sınavında 73,336 puan alarak başarılı olmasının ardından çağrıldığı 28/12/2007 tarihli İdari Yargı Hâkim Adaylığı mülakat sınavında 64 puan aldığı için başarısız sayılan Ulaş Yılmaz, mülakat sınavında başarısız sayılmasında anılan sınavın objektif kriterlere göre yapılmamasının etkili olduğunu ve değerlendirmenin hangi kriterlere göre yapıldığının açık olmadığını ileri sürerek 22/2/2008 tarihinde iptal davası açmış, Ankara 7. ...

Devamını Oku »

Avukatlık Kanunu'nun 167. maddesinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Tarih: 3.3.2004 Esas No:2003/98 Karar No: 2004/31 Resmi Gazete : 10.7.2004 gün ve 25518 sayı İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEMELER: 1- Ankara l. Sulh Hukuk Mahkemesi (Esas:2002/l64) 2- İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas: 2003/13) 3- Aybastı Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas: 2003/98) İTİRAZLARIN KONUSU: 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2.5.2001 günlü, 4667 sayılı Kanun ile değiştirilen 167. maddesinin Anayasa’nın ...

Devamını Oku »

Aleyhe beyanda bulunan tanığı sorguya çekme hakkının ihlali Anayasa Mahkemesi Kararı

AZ. M. BAŞVURUSU Başvuru Numarası : 2013/560 Karar Tarihi  : 16/4/2015 I. BAŞVURUNUN KONUSU Başvurucu, tek tanık anlatımlarının, mahkûmiyet hükmüne belirleyici ölçüde dayanak yapılarak cezalandırıldığını, ancak tanığı sorgulama imkânı bulamadığını, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını mahkemeye sunamadığını, mahkeme kararlarının gerekçelerinin yeterli olmadığını belirterek, Anayasamın 36. ve 141. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. II. BAŞVURU SÜRECİ Başvuru, 16/1/2013 tarihinde Anayasa Mahkemesine doğrudan yapılmıştır. ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi Kararı Nihat Özdemir – Fatih Altaylı

  NİHAT ÖZDEMİR BAŞVURUSU Başvuru Numarası : 2013/1997 Karar Tarihi : 8/4/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvurucu, bir gazeteci olan Fatih Altaylı’nın internet sitesinde yayınlanan bir köşe yazısı ve iki televizyon programında kendisi hakkında kullandığı sözlerin tahkir içerdiği halde başvurduğu hukuk yollarından sonuç alamadığını belirterek şeref ve itibarın korunması hakkının, adil yargılanma hakkının ve masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Başvurucu, ihlalin ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi Kararı 2014/12151 E. Bekir Coşkun – İfade ve basın özgürlüğü

  BEKİR COŞKUN BAŞVURUSU Başvuru Numarası : 2014/12151 Karar Tarihi : 4/6/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru, köşe yazarı olan başvurucunun bir yazısı nedeniyle cezalandırılmasının ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği iddiaları hakkındadır. BAŞVURU SÜRECİ Başvuru, 23/7/2014 tarihinde Anayasa Mahkemesine doğrudan yapılmıştır. Dilekçeler ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesi neticesinde belirlenen eksiklikler tamamlatılmış ve Komisyona sunulmasına engel bir eksikliğin bulunmadığı tespit edilmiştir. Birinci Bölüm ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi Kararı 2013/9343 İfade özgürlüğü

MEHMET ALİ AYDIN BAŞVURUSU Başvuru Numarası: 2013/9343 Karar Tarihi: 4/6/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru, siyasetçi olan başvurucunun yaptığı bir basın açıklamasında kullandığı sözlerden dolayı tutuklanması ve yargılanması nedeniyle ifade özgürlüğü ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiaları hakkındadır. BAŞVURU SÜRECİ Başvuru, 18/12/2013 tarihinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi vasıtasıyla yapılmıştır. Dilekçe ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinde Komisyona sunulmasına ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi Kararı 2013/7199 E. Sendika hakkının ihlali

  Başvuru Numarası          : 2013/7199 Karar Tarihi                   :    25/3/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm Türkiye’de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle kınama cezası verildiğini, sendikal faaliyetlere katılması nedeniyle ceza verilmesinin toplantı ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin anayasal haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüştür. BAŞVURU SÜRECİ Başvuru, 17/9/2013 tarihinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi vasıtasıyla ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi Kararı 2013/5552 Mahkemeye erişim hakkının ihlali

Başvuru Numarası 2013/5552 Karar Tarihi  25/3/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvurucu, idari para cezalarının iptali istemiyle açtığı davada verilen karar nedeniyle, Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, tazminat talebinde bulunmuştur. BAŞVURU SÜRECİ Başvuru, 24/7/2013 tarihinde Anayasa Mahkemesine doğrudan yapılmıştır. Dilekçe ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinde Komisyona sunulmasına engel bir eksikliğin bulunmadığı tespit edilmiştir. Birinci Bölüm Birinci Komisyonunca, ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi Kararı 2013/2212 E. Haksız tutuklama, masumiyet karinesi

Başvuru Numarası 2013/2212 Karar Tarihi  25/3/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvurucu, yeniden yargılama esnasındaki tutukluluğunun haksız olduğunu ve tutukluluğunun uzun sürdüğünü, Mahkeme tarafından kendisinden “sanık” değil “hükümlü” olarak bahsedildiğini, yeniden yargılamanın eskisinin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, özgürlük ve      güvenlik ile adil yargılanma haklarının       ve masumiyet karinesinin   ihlal edildiğini ileri    sürmüştür. Başvurucu varlığını iddia       ettiği   ihlallere dayanarak, tahliyesine ve 30.000,00 TL maddi ve 50.000,00 TL manevi tazminata ...

Devamını Oku »