Tedbir Nafakası

Tedbir nafakasının başlangıcı, mahkemece nasıl belirlenir?

Mahkemece tedbir nafakasına, kural olarak davanın açıldığı tarihten itibaren hükmedilir. Dava dilekçesinde veya cevap dilekçesinde tedbir nafakası talep edilmişse, ön inceleme aşaması geçip duruşma günü gelene kadar uygulamada oldukça zaman geçmektedir. Mahkeme, kural olarak, duruşmada tedbir nafakası ile ilgili arar karar oluştururken, dava tarihinden itibaren nafakaya hükmeder. Dolayısı ile nafaka alacaklısı, dava tarihinden karar tarihine kadar işlemiş tedbir nafakalarını karşı taraftan talep ...

Devamını Oku »

Hakim, erkek eş için tedbir nafakasına hükmedebilir mi?

Hakim kural olarak davanın devamı süresince erkek eş için de gerekli tedbirleri resen almakla yükümlüdür. Dolayısı ile erkek eş lehine de tedbir nafakasına hükmedilebilir. Ancak erkek eşin; -Mesleği olduğu halde, iş bulamasa bile çalışmasını engelleyen fiziksel bir rahatsızlığı yoksa, -Geliri varsa, -Kadının geliri yoksa, mahkemece erkek eş lehine tedbir nafakasına hükmedilmez.

Devamını Oku »

Tedbir nafakası önceden istenmemişse, sonradan talep edilebilir mi?

Duruşmada, dava dilekçesinde veya cevap dilekçesinde tedbir nafakası istemediğini açıklayan taraf, eşlerin birbirlerine ve çocuklarına karşı olan bakım, barınma, koruma yükümlülükleri, sürekli yinelenen yükümlülüklerden olduğundan, daha sonra da tedbir nafakası isteyebilir. Ancak nafaka, sonradan istendiği durumlarda, koşulları varsa, dava tarihinden değil, talep tarihinden itibaren verilmelidir.

Devamını Oku »

Tedbir nafakası ne zaman sona erer?

Tedbir nafakasına, kural olarak boşanma veya ayrılık davasının açıldığı tarihten itibaren hükmedilir ve boşanma yada ret hükmünün kesinleştiği tarihe kadar devam eder. Ancak; 1-Eşlerden birinin ölmesi, 2-Boşanma kararının kesinleşmesi, 3-Sınırlı sürenin tamamlanması, 4-Nafaka alan eşin başkasıyla düzenli yaşamaya başlanması, 5-Nafaka alan eşin boşanma davasından feragat etmesi, 6-Tedbir nafakasının kaldırılmasına karar verilmesi, 7-Tedbir nafakasından feragat edilmesi hallerinde sonlanması mümkündür.

Devamını Oku »