İhtarname Örnekleri

Azilname örneği (Avukatı azil)

AZİLNAME Azil Eden                                         :………… (T.C Kimlik No:…………………) Adresi                                     :…………………… Azil Olunan                                     :…………..(T.C Kimlik No: ………………) Adresi                                      :……………………… Bilgi İçin Gideceği Yer            :Bakırköy 8. İş Mahkemesi’nin 2015/…. E. sayılı dosyası Adresi                                               :…………………………… Sayın muhatap; Bakırköy 15. Noterliği’nin …/…/2014 tarih, ……… yevmiye numarası ile tarafınıza dava ve icra takipleri için vermiş olduğum vekaletnameden,  Bakırköy 8. İş Mahkemesi’nin 2015/…. ...

Devamını Oku »

Azilname örneği (Vekaletin tarihi, noteri ve yevmiye numarası bilinmiyorsa)

AZİLNAME   Azil Eden                                         :………… (T.C Kimlik No:…………………) Adresi                                     :…………………… Azil Olunan                                     :…………..(T.C Kimlik No: ………………) Adresi                                      :……………………… Bilgi İçin Gideceği Yer            :T.C Ziraat Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü Adresi                                               :Doğanbey Mah. Atatürk Bulvarı No 8 Ulus/ Ankara   Sayın muhatap; Tarih, Yevmiye numarası ve Noterliğini hatırlayamadığım vekaletnameler ile gerek adıma kayıtlı gayrimenkullerin satışı, gerek banka hesaplarımda ...

Devamını Oku »

Teminat ipoteği muacceliyet ihtarnamesi örneği

BAKIRKÖY ….. NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN :……………… VEKİLİ :…………………. MUHATAPLAR: 1- ……………… (T.C Kimlik No: ……………………) ………………………….. 2- …………………………………… KONU : Muacceliyet ihtarıdır. SAYIN MUHATAPLAR; Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile, ……………….nin, müvekkil şirkete, …………. İcra Müdürlüğü’nün ……………. E Sayılı dosyasından kaynaklanan ………… TL borcunuzu, iş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 iş günü içinde, ihtarnamenin tebliğ ...

Devamını Oku »

Cari hesabın kapatılması ve ödeme için ihtarname örneği

BAKIRKÖY 3. NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN : …………………….. VEKİLİ : ……………………… MUHATAP : ……………………… KONU : Cari hesabın kapatılması ve ödeme talebidir. SAYIN MUHATAP; 1- Müvekkil şirket ile yürütmekte olduğunuz ticari iş gereği tutulan cari hesap katedilmiş olup,; cari hesap ekstresinde yazılı borç tutarı ödeninceye kadar müvekkil şirketle şirketiniz arasındaki ticari ilişki dondurulmuştur. 2- Cari hesaptan kaynaklanan ……………….. TL tutarındaki borcunuzu ...

Devamını Oku »

Kira artışı için ihtarname örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN : VEKİLİ : MUHATAP : KONU : Yeni kira dönemi başlangıcından itibaren aylık kira bedelinin net ………-TL olarak ödenmesi ihtarıdır. AÇIKLAMALAR : 1- Mülkiyeti müvekkilime ait olan …….. Mah. …….. Sok. …….. Apt. …. D:…. …………….. adresindeki apartman dairesinde ../../…. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık …………..-TL bedelle kiracı olarak oturmaktasınız. 2- Yeni kira dönemi başlangıcı olan ...

Devamını Oku »

İşe devamsızlık yapan işçiye gönderilecek ihtarname örneği

BAKIRKÖY … NOTERLİĞİ’NE İHTARNAME İHTAR EDEN :………..Ltd.Şti VEKİLİ : Av. ……….. MUHATAP : ……… Sayın Muhatap; ………….SSK Sicil no ile çalışmakta olduğunuz , ……………. adresinde kain müvekkil …………….LTD.ŞTİ ünvanlı şirket ile ilgili olarak , ../../2015 tarihinden bugüne kadar amirlerinizden herhangi bir izin almaksızın veya amirlerinize bilgi vermeksizin işinize gelmediğiniz tespit edilmiştir. Hakkınızda yapılacak işlemlere esas olmak üzere; • Sağlık mazeretinizin ...

Devamını Oku »

Bedelsiz kalmış banka ipoteğinin fekki için ihtarname örneği

BAKIRKÖY ( ) NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN : ………..(T.C Kimlik No: ………………….) VEKİLİ : Av. …………. MUHATAP : …. Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü ADRES KONUSU : ………. İli, …………..İlçesi ………….. Mevkii …. Pafta ….. Parselde kayıtlı ……….. arsa paylı … Blok …. nolu Bağımsız Bölüm üzerine, bankanız lehine ………… tarih, ……….. yevmiye no ile tesis edilmiş olan 1. Derece ………… TL ...

Devamını Oku »