Sözleşme Örnekleri

Mal rejimi sözleşmesi örneği (Edinilmiş mallara katılma)

MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ (Edinilmiş Mallara Katılma) Eşler birlikte söz alarak, ………./……../……..tarihinde evlendik. Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tarafımıza verdiği yetkiye dayanarak evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aramızda edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanmasını kabul ediyoruz. Her birimiz, yasal sınırlar içinde, kendisine ait olan edinilmiş malları ile kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve bunlar ...

Devamını Oku »

Mal ortaklığı sözleşmesi örneği

MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ Eşler birlikte söz alarak, ………../………./………tarihinde evlendik. Aramızda mal ortaklığı rejimini kabul ettik: 1- Kişisel mallarımız dışında kalan mallarımız ile gelirleri, ortaklık mallarını oluşturacaktır. Bu mallara bölünmemiş bir bütün olarak sahip olacak ve hiçbirimiz ortaklık payı üzerinde tek başına tasarrufta bulunamayacaktır. 2- Her birimizin kişisel kullanımında bulunan eşyalar ile manevi tazminat alacakları yasal olarak kişisel mallarımızı oluşturacaktır. Ayrıca ...

Devamını Oku »

LİSANS KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

LİSANS KİRALAMA SÖZLEŞMESİ   MADDE 1- TARAFLAR a) ……………. b) ……………. MADDE 2- TANIMLAMALAR j) Uydu yayın lisansına sahip ………. Televizyon Yayıncılık A.Ş. kısaca LİSANS VEREN diye, k) “……………” logolu yayın yapan ve bu yayına ait reklam pazarlama hakkına sahip bulunan ……………… Televizyon Film Yapım A.Ş. kısaca YAYINCI diye, l) YAYINCI tarafından “………………” logosu ile yapılan yayın kısaca KANAL diye, ...

Devamını Oku »

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 2

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ (Güvenlik Hizmetleri)   MADDE 1- KURULUŞ: Aşağıda, ad, soyad, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur. 1- ……… T.C.Uyruklu olup, …………………. /Ankara adresinde mukimdir. 2- ………… T.C. Uyruklu olup, ………………../Ankara adresinde mukimdir. MADDE 2- ŞİRKETİN ÜNVANI: Şirketin Ünvanı (B) GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’dir. MADDE 3- AMAÇ VE KONU: Şirketin Amaç ve Konusu: 5188 ...

Devamını Oku »

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ (Yeni TTK’na Uyumlu)   Madde1– Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.   Sıra no1 Kurucunun Adı ve Soyadı…………………… Yerleşim Yeri…………… Uyruğu     T.C. Kimlik No……….         ………… (Kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması ve ortak sayısının elliyi aşmaması gerekmektedir. Tüzel kişi kurucu ortakların unvanları, merkezleri ve ticaret ...

Devamını Oku »

KONUT TAHSİS SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

KONUT TAHSİS SÖZLEŞMESİ   Tahsil Edilen Konutun; Yeri                    : ……..İli, ……… ilçesinde kain ……. parsel …… blok ……… Apt. … nolu bağımsız bölüm Cinsi                   : Apartman dairesi Sözleşme Tarihi   : …/…/….. Bedeli                 : …………………………….-TL karşılığı (Yalnız …………………………………………….-TL’dir) Alıcının; Adı Soyadı          : …………………… Adresi                : …………………… MADDE 1- Alıcı ile; merkezi ……………………. adresinde bulunan …………………. arasında akdedilen işbu sözleşme ……………….’nın yukarıda ...

Devamını Oku »

KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİ   TARAFLAR Bir taraftan …………………………………………………………… adresinde mukim ………………………………………. (işbu sözleşmede bundan sonra kısaca ŞİRKET 1 olarak anılacaktır) İle Diğer taraftan……………………………………………………….. adresinde mukim ……………………………………….  (işbu sözleşmede bundan sonra kısaca ŞİRKET 2 olarak anılacaktır). Aralarında aşağıdaki şartlarla bir konsorsiyum sözleşmesi yapmışlardır. KONUSU Sözleşmenin konusu TC. …………………. Bakanlığı, ……………………. Genel Müdürlüğü (işbu sözleşmede bundan sonra kısaca “İDARE” olarak anılacaktır) tarafından ihaleye ...

Devamını Oku »

ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

ALACAĞIN TEMLİKİ  SÖZLEŞMESİ   Bir taraftan …………………………………  adresinde mukim ………………………… A.Ş. ile diğer taraftan ………………………………… adresinde mukim …………………………….. aralarında anlaşarak aşağıdaki koşullarda bir alacağın temliki sözleşmesi imzalamışlardır. 1-) KISALTMALAR İş bu sözleşmede 1) ……………   (   …………….  A.Ş.     ) Kısaca Temellük eden” 2) MÜŞTERİ ( ………………………………………..) Kısaca Temlik eden” 3) BORÇLU   ( ……………………………………….) Kısaca Borçlu” olarak anılacaklardır. Borçlunun Adresi : ……………………………………………………………………… ...

Devamını Oku »

KOOPERATİF ANA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

KOOPERATİF ANA SÖZLEŞMESİ   BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, ÜNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI   KURULUŞ MADDE 1- Bu anasözleşme isimleri, uyrukları, ikametgah adresleri ve taahhüt ettikleri payları gösterilen kimseler tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu …………. ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ kurulmuştur. TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 2- Kooperatif ...

Devamını Oku »

AKREDİTİF SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

AKREDİTİF SÖZLEŞMESİ   ……. BANK Merkez Şube Alacak Olan: ……………………………… ……….- ABD Doları Telgraflar: “………” Telex :……………      Tarih: ……., …/…/…. BUGÜNKÜ TARİHLİ TELEKSİMİZİN TEYİDİ OLARAK Gayrikabulu Rücu Akreditif, No.: ……. Sayın Baylar, Teyidinizi ilave etmeksizin lütfen ……………………………………, adresine haber veriniz. “………………………..” hesabına onların namına …….. no.lu, gayrikabili rücu akreditifimizi açıyoruz. Toplam miktar (……….- ABD Doları) Yalnız ……………………………… ABD Doları ...

Devamını Oku »