Etiket Arşivi: avukat

Avukatların internet siteleri , av. tr uzantılı olmak zorunda mıdır?

07.09.2010 tarihinden öncesine kadar, avukatların, av. tr uzantılı domain kullanmaları yasal zorunluluk iken, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği, 07.09.2010 tarih ve 27695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile değişikliğe uğramış ve yalnızca av.tr uzantılı internet sitesi açma mecburiyeti ortadan kalkmıştır. Yönetmeliğin İnternet başlıklı 9. Maddesi; (Değişiklikten önceki hali) Internet Madde 9 — Bu ...

Devamını Oku »

Avukatların kamu kurumlarından bilgi ve belge alma yetkisi ve bu yetkinin sınırları

Kamu kurumlarından bilgi ve belge inceleme yetkisi, avukatlık mesleğinin icra edilebilmesi için olmazsa olmaz koşullardandır. Bilgi ve belge inceleme yetkisi, yasal dayanağını Avukatlık Kanunu’nun 2. Maddesinden almaktadır. Avukatlık Kanunu’nun, “Avukatlığın amacı” başlıklı 2. Maddesi; Madde 2 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 – 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun ...

Devamını Oku »

Kitap Tavsiyesi – Avukat Olacaktı Muhterem

Yazar Kadir Şinas ya da nam-ı diğer Adnan Ekinci yıllarını mesleğe vermiş deneyimli bir avukat. Radikal Gazetesi’ndeki köşe yazılarıyla da tanınan Adnan Ekinci, Avukat Olacaktı Muhterem adlı kitabında ‘hukuk’ sistemine, adliye koridorlarına, asık yüzlü mahkeme salolarına ‘içeriden’ bakan yazılarını bir araya getiriyor. 30’un üzerinde denemeden oluşan Avukat Olacaktı Muhterem, ülkemizdeki adalet sistemimizdeki aksaklıkları ve o sistemin kurucu unsurlarından olan avukatların ...

Devamını Oku »

Avukatların, en sık rastlanan, disiplin sorumluluğunu gerektiren işlemleri

İcra dosyasında haricen tahsilat yapmış olmasına rağmen, tahsilatı dosyaya bildirmeyip, alacağın tamamı üzerinden haciz işlemlerine devam etmek. Masraf verilmediği gerekçesiyle, müvekkilden yazılı masraf talebinde bulunmaksızın işi takipsiz bırakmak. İddia ve savunma sınırlarını aşacak şekilde ifade, söz ve söylemlerde bulunmak. Dosyaya vekalet sunmasına karşın gerekli özeni göstermeyerek duruşmalara katılmamak. Müvekkilin onayını almadan, hukuki yarar görmediğinden bahisle aleyhe verilen kararı temyizden imtina ...

Devamını Oku »

Avukatlarca serbest meslek makbuzu nasıl doldurulmalıdır?

Serbest meslek makbuzunda bulunması gereken hususlar, Vergi Usul Kanunu’nun 237. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; Serbest meslek makbuzlarına: 1. Makbuzu verenin soyadı adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası; 2. Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi; 3. Alınan paranın miktarı; 4. Paranın alındığı tarih yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra ...

Devamını Oku »

Avukatlar için müvekkil edinme taktikleri

Müvekkil edinebilmek için yapmanız gereken ilk şey kılık kıyafetinize dikkat etmektir.  Siz farketmeseniz de müvekkiliniz, kolunuzdaki saatten, üzerinizdeki kıyafetin markasına, çantanızdan, kullandığınız arabaya dikkat eder. Adliye kalemlerinde, tapularda ve sair resmi kurumlarda iş yaptırmak istediğinizde, eğer kılık kıyafetiniz düzgün ve resmiyse, sizi daha çok dikkate alırlar, daha çok saygı gösterirler. Böylelikle işinizin çok daha çabuk hallolduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Nasıl olsa ...

Devamını Oku »

Avukatlar, ne tür müvekkillerden uzak durmalıdır?

Avukatlık mesleği, serbest meslek faaliyeti… Mesleğin sürekliliği için müvekkil sirkülasyonu önemli. Ancak para kazanmak adına her önünüze gelen işi almaya kalkarsanız, sorunlu müvekkil kitleniz olur ve bu sorunlar emin olun size de sirayet eder. Sonra ne mi olur? Sorunlu insanlar beraberinde sorun da getirirler. İşinizden keyif almamaya başlarsınız. İşinizdeki tatsızlıklar canınızı sıkmaya başlar ve meslek bir süre sonra sizin için ...

Devamını Oku »

Kılık kıyafetine aldanıp müvekkili küçümserseniz, ne kaybettiğinizi asla bilemezsiniz.

Malesef ki insanlar, kılık kıyafetlerine, kullandıkları arabaya, oturdukları eve göre sınıflandırılıyor. Parayla imanın kimde olduğu bilinmez derler ya, avukatlıkta da iyi kazandıracak işin kimden geleceğini asla bilemezsiniz. İlk bakışta, varlıklı insanların, özellikle ticaretle uğraşanların daha çok hukuki ihtilaf yaşadığı ve avukata ihtiyaç duyduğunu düşünebilirsiniz. Ancak asıl potansiyel müvekkil, sizin hiç hesaba katmadıklarınızdır. Uunutmayın herkes, potansiyel müvekkil adayıdır. Serbest çalışan her ...

Devamını Oku »

İcra dosyasında borçlu gerçek kişi ise, tebligatı Mernis adresine çıkartın

Eğer borçlu gerçek kişiyse, borçlunun Uyap üzerinden Mernis adresini sorgulatıp, ödeme emrini borçlunun Mernis adresine çıkartın. Uyap’tan bu sorgunun yapılabilmesi için borçlunun TC kimlik numarasını biliyor olmanız gerekmektir. Mernis adresi yerine bilinen adrese tebligat çıkardığınızda belirtilen adrese gönderilen tebligat borçlu hazır bulunmaz ise bila iade dönecektir. Borçluya 21/2 ‘ye göre tebligat yapabilmek için önce Mernis adresine normal tebligat yapılması şartı ...

Devamını Oku »

Dosyadaki Tüm Tebligatları APS İle Yapın

Normal ve APS olmak üzere iki tür gönderi yolu bulunmaktadır. Her yıl değişmekle birlikte normal tebligat masrafı bugün için 9 TL, APS tebligat masrafı ise 20 TL’dir.  Normal yolla gönderilen bir tebligatın parçasının, İcra/ mahkeme dosyasına geliş zamanı yaklaşık 30 gün iken bu süre APS tebligatlarında 15 gündür. Aradaki 15 günlük fark ciddi anlamda dikkate alınması gereken bir süredir. 1 ...

Devamını Oku »