Etiket Arşivi: dava dilekçesi örneği

Müşterek konutun seçimi konusunda hakimin müdahalesi talebi dilekçesi örneği

K.ÇEKMECE AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE HAKİMİN MÜDAHALESİNİ TALEP EDEN : …………….. (T.C Kimlik No: ………………) ADRES :………………………………… VEKİLİ:…………. ADRES:…………… KARŞI TARAF :…………….. (T.C Kimlik No: ………………) KONUSU : TMK 195. Maddesi uyarınca, müşterek konutun seçimi hususunda müvekkil eşe yetki verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilim ile eşi ……………., 2002 yılından bu yana evli olup, bu evlilikten, 2011 doğumlu Arda isimli müşterek ...

Devamını Oku »

Balkon kapatma nedeniyle verilen encümen kararının iptali talebi dilekçesi örneği

……….. İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : ………… Belediyesi KONUSU : Müvekkilimin maliki bulunduğu ………………….. adresinde ve ….. İli ……………..İlçesi……………..Ada …………Pafta …………. parselde kain  …. nolu bağımsız bölüm ile ilgili olarak, davalı Belediye’nin İmar Müdürlüğü’nün …….. tarihli tanzim edilen rapor içeriğine göre, müvekkil hakkında ruhsata ek ve projesine aykırı olarak mutfak balkonunun doğrama cam ile kapatıldığının tespit edildiğine ilişkin kararın ...

Devamını Oku »

Mirasın reddi dava dilekçesi örneği

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACILAR : 1- …..                            : 2- …… VEKİLİ            : Av. DAVALI           : Hasımsız DAVA                : Mirasın Reddi AÇIKLAMALAR 1-Müteveffa ………………., 26.10.2015 tarihinde vefat etmiştir. Müvekkillerim, müteveffanın yasal mirasçılarıdır. 2– Müteveffa, ticaret ile uğraşmakta iken, ...

Devamını Oku »

Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılması talebi dilekçesi örneği

……….. ….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA : Dernek Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılması talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkilim, ……………. derneğinin …… no’lu üyesidir. 2- Dernek yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre ………..kişiden oluşmaktadır. Ancak çeşitli sebeplerle meydana gelen boşalmalar sebebiyle yedeklerden atama yapılmış, fakat şu anda yasada öngörülen üye tam sayısının yarısının altına düşmüştür. 3- ...

Devamını Oku »

Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti talebi dilekçesi örneği

…..SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkilim, …………. Derneği’nin …… no’lu üyesidir. 2- Dernek, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun kendiliğinden sona erme başlıklı 87. maddesi; “…Dernekler, aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer: 1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi, 2. İlk genel kurul ...

Devamını Oku »

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçesi örneği

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                             :  Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: …………..…) Adres VEKİLİ                              : DAVALI                             :  Adı ve Soyadı Adres DAVA KONUSU                :  Alacak ve iki haklı ihtar ile nedeni ile tahliye talebidir. AÇIKLAMALAR               : Müvekkilim, …………………………………………….. adresinde kain ve mülkiyeti kendisine ait olan taşınmazı davalı kiracı ile aralarında yapmış olduğu …/…/… tarihli ekli kirasözleşmesi ile kiraya vermiştir. [Ek-1 ...

Devamını Oku »

Cari hesaba itirazın iptali dava dilekçesi örneği

İSTANBUL (  ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                      : VEKİLİ                       : Av. ADRES                       : DAVALI                      : VEKİLİ                       :  Av. ADRES                       : KONUSU                    : ….. İcra Müdürlüğü’nün 2014/……E. numaralı dosyasına vaki İTİRAZIN İPTALİ ile takibin devamına ve borçlunun %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi istemidir. DAVA DEĞERİ      : ……………… TL AÇIKLAMALAR        : Müvekkil şirket ile davalı ...

Devamını Oku »

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi örneği -2

 BAKIRKÖY  (      )  AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI             :…………………. (T.C Kimlik No: ………………………) ADRES              : VEKİLİ              :Av. ………….. DAVALI             :……………………. ADRES              : KONUSU            : M.K 161/2  vd. maddeleri gereği boşanma talebidir. AÇIKLAMALAR: Müvekkilim ile davalı, ………… tarihinde evlenmişlerdir. İş bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır. [Ek-1 nüfus kayıt tablosu] Taraflar bir süre ...

Devamını Oku »