Etiket Arşivi: dilekçe örneği

Tehir-i icra talebi ek dilekçesi örneği

YARGITAY ( ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ………….. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 20../….. E. 20../……. K. DAVALI : VEKİLİ :Av. DAVACI : VEKİLİ :Av. KONUSU : Tehir-i icra talebidir. AÇIKLAMA ve TALEP : Yerel mahkeme kararı, yasal süresi içerisinde temyiz edilmiş olup, temyiz tarihinde ilam icraya konulmadığından, temyiz dilekçemizde tehir-i icra talep edilmemiş idi. İşbu kere, ilam, davacı tarafça, ...

Devamını Oku »

Tehir-i icra talebi için derkenar örneği

………….. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 20../….. E. 20../……. K. DAVALI : VEKİLİ :Av. DAVACI : VEKİLİ :Av. KONUSU : Derkenar talebidir. AÇIKLAMA ve TALEP : Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, davacı tarafından ……….. İcra Müdürlüğü’nün 20…/…….. E. Sayılı dosyasından icraya konulmuş olup, İcra dosyasından, Yargıtay’dan tehiri icra kararı getirmek üzere mehil vesikası alınacağından, mahkemenizce verilen kararın tarafımızca süresinde ...

Devamını Oku »

Kısa temyiz (süre tutum) dilekçesi hakkında bilinmesi gerekenler

Avukat, üzerine aldığı işi sonuçlandırmakla yükümlü olup, aleyhe hükmolunan karar aleyhine kanun yollarına başvurmak da  bu yükümlülük kapsamındadır. Avukat, kararın temyizinde hukuki yarar görmese dahi,  müvekkilin bu hususta yazılı muvafakatini almadıkça, temyizden imtina edemez. Ceza yargılamasında kararın temyizi harca tabi olmadığından sıkıntı yoktur. Ancak hukuk davalarında, davanın türüne göre maktu veya nisbi temyiz başvuru harcı yatırılması gerektiğinden, müvekkilden masraf isteme ...

Devamını Oku »

Hasar tespiti dilekçesi örneği

……..SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE TALEP EDEN : VEKİLİ : KARŞI TARAF :  …………….             (Kazaya karışan diğer aracın ruhsat sahibi ve/veya araç şoförü ) TALEP : Müvekkilimin sahip olduğu 34 FTF 24 plakalı Mazda marka araçta meydana gelen hasarın tespiti talebidir. AÇIKLAMALAR 1- Müvekkilim sevk ve idaresinde bulunan 34 FTF 24 plaka sayılı Mazda marka aracı ile 26.10.2015 Tarihinde saat 09:00  sıralarında B.Çekmece istikametinden Avcılar istikametine doğru ...

Devamını Oku »

Dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talebi dilekçesi örneği

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : TALEP KONUSU : Görevsizlik kararı verilen dava dosyamızın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi talebidir. AÇIKLAMA : 1- Davalı aleyhine Sayın Mahkememizin yukarıda esas numarasını sunduğumuz alacak davamızı açmamız üzerine davalı işbölümü itirazında bulunmuştur. 2- Sayın Mahkeme , işbölümü nedeniyle görevsizlik kararı vermiştir. Söz konusu kararı ………… ...

Devamını Oku »

Veraset İlamı Talep Dilekçesi Örneği

………… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE                                                                          DAVACI      : Ad Soyad- TC Kimlik No   DAVALI       : HASIMSIZ   DAVA          : Veraset İlamı. (Mirasçılık Belgesi Verilmesi) ...

Devamını Oku »

Gerekçeli kararın tebliğe çıkarılması talebi örneği

………………..MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 20…/……. E DAVACI : VEKİLİ :Av. DAVALI : VEKİLİ :Av. KONUSU : Gerekçeli kararın tebliğe çıkarılması ve artan gider avansının kararın kesinleşmesine müteakip tarafımıza iadesi talebidir. AÇIKLAMA VE TALEP : Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen kararın taraflara tebliğe çıkarılmasını, dosyada kullanılmayan gider avansının, kararın kesinleşmesine müteakip tarafımıza ödenmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. Davacı Vekili ...

Devamını Oku »

Tavzih dilekçesi örneği

BAKIRKÖY  …. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2014/…. E   DAVACI                      : VEKİLİ                       : DAVALI                     : VEKİLİ                       : KONUSU                    : Hükmün tavzihi talebidir. AÇIKLAMA ve TALEP      : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan dava dosyasında, müteveffa eşin sağlığında açmış olduğu boşanma davasına mirasçılarca devam olunmuş ve davalı eşin, boşanma davası açılmasında kusurlu olduğu hususu, sayın ...

Devamını Oku »

Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle tazminat davası dilekçesi örneği

İSTANBUL (    )ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE  DAVACI          : VEKİLİ             : DAVALI          :   KONU               : Sözleşmenin haksız feshi nedeni ile müvekkilin uğramış olduğu ……… TL tutarındaki kar kaybının tahsili talebidir. AÇIKLAMALAR Müvekkil şirket ile davalı site yönetimi arasında, güvenlik hizmeti sağlanması hususunda, ……….. tarihli, ekte sunulan hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. [Ek-1 Hizmet Sözleşmesi] Hizmet sözleşmesinin …… Maddesinde taraflar, sözleşmenin süresini belirlenmiş olup, ...

Devamını Oku »

Bilirkişiyi Adalet Komisyonu'na şikayet dilekçesi örneği

Adil yargılanma beklerken, bazen, mahkeme tarafından dosyanın tevdi edildiği bilirkişinin, hukuk mantığından uzak, zorlama yorumlarla karşı tarafı haklı çıkaracak, dolayısı ile sizi hak kaybına uğratacak şekilde rapor hazırlayıp dosyaya sunduğunu görürsünüz. Çoğu zaman da mahkemeler, “İtirazı olan temyiz eder” mantığıyla, onca iş yükü arasında gelen raporu okumaya dahi fırsat bulamayıp, raporun sonuç kısmına göre hüküm tesis ederler. Bilirkişilik, bu günlerde ...

Devamını Oku »