Etiket Arşivi: peşin harç

İcra Müdürlükleri’nce harç hesaplaması nasıl yapılır?

İcra Müdürlükleri,  alacağın tahsilinin devlet eliyle sağlanması için oluşturulmuş kurumlardır. Kesinleşen bir takip alacaklısı, İcra Müdürlüğü’ne talepte bulunarak, borçlunun borcu karşılamaya yetecek miktarda haczi kabil menkul ve gayrimenkullerinin, 3. şahıslardaki hak veya alacaklının, maaşının, bankalardaki mevduatlarının, kira gelirlerinin ve sair haczini, şartları oluşması halinde menkul, gayrimenkullerin satışını isteyebilir. Devlet, icra takibi başlatırken, daha sonra borçlu tarafından ödenmek üzere, alacaklıdan bir kısım ...

Devamını Oku »

İtirazın iptali davasında peşin harç mahsubu için derkenar talebi örneği

                        T.C …………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2015/……………E. Açılacak itirazın iptali davasında, müdürlüğünüz dosyasına yatırılan peşin harç mahsup edileceğinden, tarafımızca dosyanıza yatırılan peşin harç tutarının dilekçem ekine derkenar olarak verilmesini talep ederim. Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN 2015/…………..E. Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyası ile alacaklı ………………. tarafından, …………………….. aleyhine ...

Devamını Oku »